Share this album with your friends.

อยากดูดวงให้ฟรี เพียง 10 ท่านแรกที่ลงทะเบียนแวะเยี่ยมเยียน โดย ระบุชื่อ, เพศ, วันที่เกิด, เดือนเกิด, ปีเกิด และระบุเวลาเกิด โดยใช้การดูดวงแบบ โป่ยยี่สี่เถียว เป็นการดูดวงจีนตามที่ได้ศึกษา มานะครับ ฟรี ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ส่ง email มาให้ผมที่ jadin08@gmail.com ถึงคุณ jadin08 ขอให้โชคดีทุก ๆ ท่าน ครับ 16-08-53

Loading...