Album: ตถาคตสาวกอรหันต์

http://www.youtube.com/watch?v=ieQkf89RvO4<br /> สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ความคิดไม่ใช่การตั้งใจของคน แต่จะได้แสดงธรรมเป็นไปตามคำพุทธพยากรณ์โดยอัตโนมัติ มีสิ่งที่เชื่อได้คือ เช่น คำว่า &quot;กู&quot; บางยุคบางสมัยเป็นคำสุภาพ บางยุคบางสมัยเป็นคำไม่สุภาพ ธรรมะก็เช่นกันจึงไม่มีธรรมะอันใดที่จะเป็นธรรมะของทุกยุคทุกสมัยเสมอไป เหตุแห่งความเข้าใจของความหมายเพียงคำๆเดียวได้เปลี่ยนไปอยู่ตลอดกาลเวลา ดังนั้นธรรมะที่ผู้แสดงธรรมในยุคนี้ได้เกิดขึ้นในยุคนี้จึงเป็นธรรมที่สมควรแก่ยุคนี้ แต่มีความหมายเป็นธรรมอันเดียวกันกับธรรมของทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า การแสดงธรรมกึ่งพุทธกาล <br /> ผู้แสดงธรรมจะขอกล่าวคำว่า เราไม่ใช่พระพุทธเจ้า ไม่ใช่พระสงฆ์ ไม่ใช่พระสาวก ไม่ใช่พระอรหันต์ แต่เป็นตถาคตสาวกอรหันต์ หรือไม่สมควรกล่าวก็ได้ ธรรมที่กำลังแสดงอยู่นี้ ผู้แสดงได้รวบรวมและอธิบายคำว่าตถาคตสาวกอรหันต์ ไว้ดีแล้วการแสดงธรรมนี้แสดงเมื่อปีพ.ศ.2553 เวบไซร์ยูทูบนี้ ตรงกับจุดครึ่งอายุของร้อยปีของผู้แสดงธรรม ในปีพ.ศ.2553และปีพ.ศ.2554นี้ จะเกิดเหตุกาลต่างๆเช่นอากาศวิปริตแปรเปรวน แผ่นดินไหวน้ำไหลไฟดับเป็นต้น เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะธรรมชาติเป็นเหตุ การแสดงธรรมก็เป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติ แต่ถีงอย่างไรก็ตามตรงที่ผู้แสดงธรรมอยู่ จะไม่เป็นสิ่งใด สิ่งนี้เรียกว่าฟ้าประทานให้จนถึง100ปี<br /> <br /> การแสดงรรมกึ่งพุทธกาล2553แสดงได้โดยสมบูรณ์ดีแล้ว<br /> การรับฟังหรือการอ่านย่อมทำได้โดยสมบูรณ์ เหมือนการแสดง<br /> โดยเข้าไปที่ <a href="http://www.youtube.com" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow">http://www.youtube.com</a><br /> แล้วใช้คำค้นหาเขียนคำว่า การแสดงธรรมกึ่งพุทธกาล <br /> จะเจอ การแสดงธรรมกึ่งพุทธกาล(1ถึง11 <br /> เป็นภาพเคลื่อน ไหวถ้าอ่านไม่ทันให้คลิกที่จุด”STOP”<br /> จะเป็นภาพนิ่งอ่านได้ทีละใบจนจบ หรือคลิกที่จุดขยายให้เต็มหน้าจอ (ภาพคือการแสดงธรรม เสียงเป็นการเรียกให้มาดู)

ตถาคตสาวกอรหันต์

อัปเดต 29 ธันวาคม 2012
There is no photo in this album yet.
---สมส่วน---
http://www.youtube.com/watch?v=ieQkf89RvO4
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ความคิดไม่ใช่การตั้งใจของคน แต่จะได้แสดงธรรมเป็นไปตามคำพุทธพยากรณ์โดยอัตโนมัติ มีสิ่งที่เชื่อได้คือ เช่น คำว่า "กู" บางยุคบางสมัยเป็นคำสุภาพ บางยุคบางสมัยเป็นคำไม่สุภาพ ธรรมะก็เช่นกันจึงไม่มีธรรมะอันใดที่จะเป็นธรรมะของทุกยุคทุกสมัยเสมอไป เหตุแห่งความเข้าใจของความหมายเพียงคำๆเดียวได้เปลี่ยนไปอยู่ตลอดกาลเวลา ดังนั้นธรรมะที่ผู้แสดงธรรมในยุคนี้ได้เกิดขึ้นในยุคนี้จึงเป็นธรรมที่สมควรแก่ยุคนี้ แต่มีความหมายเป็นธรรมอันเดียวกันกับธรรมของทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า การแสดงธรรมกึ่งพุทธกาล
ผู้แสดงธรรมจะขอกล่าวคำว่า เราไม่ใช่พระพุทธเจ้า ไม่ใช่พระสงฆ์ ไม่ใช่พระสาวก ไม่ใช่พระอรหันต์ แต่เป็นตถาคตสาวกอรหันต์ หรือไม่สมควรกล่าวก็ได้ ธรรมที่กำลังแสดงอยู่นี้ ผู้แสดงได้รวบรวมและอธิบายคำว่าตถาคตสาวกอรหันต์ ไว้ดีแล้วการแสดงธรรมนี้แสดงเมื่อปีพ.ศ.2553 เวบไซร์ยูทูบนี้ ตรงกับจุดครึ่งอายุของร้อยปีของผู้แสดงธรรม ในปีพ.ศ.2553และปีพ.ศ.2554นี้ จะเกิดเหตุกาลต่างๆเช่นอากาศวิปริตแปรเปรวน แผ่นดินไหวน้ำไหลไฟดับเป็นต้น เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะธรรมชาติเป็นเหตุ การแสดงธรรมก็เป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติ แต่ถีงอย่างไรก็ตามตรงที่ผู้แสดงธรรมอยู่ จะไม่เป็นสิ่งใด สิ่งนี้เรียกว่าฟ้าประทานให้จนถึง100ปี

การแสดงรรมกึ่งพุทธกาล2553แสดงได้โดยสมบูรณ์ดีแล้ว
การรับฟังหรือการอ่านย่อมทำได้โดยสมบูรณ์ เหมือนการแสดง
โดยเข้าไปที่ http://www.youtube.com
แล้วใช้คำค้นหาเขียนคำว่า การแสดงธรรมกึ่งพุทธกาล
จะเจอ การแสดงธรรมกึ่งพุทธกาล(1ถึง11
เป็นภาพเคลื่อน ไหวถ้าอ่านไม่ทันให้คลิกที่จุด”STOP”
จะเป็นภาพนิ่งอ่านได้ทีละใบจนจบ หรือคลิกที่จุดขยายให้เต็มหน้าจอ (ภาพคือการแสดงธรรม เสียงเป็นการเรียกให้มาดู)

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...