Album: ตามรอยบาทนักบุญ

คณะตามรอยบาทนักบุญ มีจุดประสงค์ที่จะเผยแพร่ศาสนาพุทธไปยังพื้นที่ๆศาสนาพุทธยังเข้าไปไม่ถึงในประเทศไทยแถวผังชายแดน<br /> ซึ่งชาวเขาที่นับถือศาสนาอื่นต้องการให้มีพระเข้าไปหาเข้าไปเผยแพร่ธรรมให้แก่พวกเขา และยังมีพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งที่อยู่ในเขต<br /> ทุระกันดารยังต้องการความช่วยเหลือรับบริจาคจากพวกเราเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเล็ก สื่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นที่สร้างความอบอุ่นอบรมบ่นนิสัยพัฒนาความรู้ให้แก่อนาคตของชาติให้ได้มีโอกาศในการศึกษาที่ดี พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพระกับชาวบ้าน<br /> เพื่อจะได้ง่ายในการเผยแพร่ศาสนาต่อไป

ตามรอยบาทนักบุญ

อัปเดต 26 ตุลาคม 2009
There is no photo in this album yet.
chaosteeyui
คณะตามรอยบาทนักบุญ มีจุดประสงค์ที่จะเผยแพร่ศาสนาพุทธไปยังพื้นที่ๆศาสนาพุทธยังเข้าไปไม่ถึงในประเทศไทยแถวผังชายแดน
ซึ่งชาวเขาที่นับถือศาสนาอื่นต้องการให้มีพระเข้าไปหาเข้าไปเผยแพร่ธรรมให้แก่พวกเขา และยังมีพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งที่อยู่ในเขต
ทุระกันดารยังต้องการความช่วยเหลือรับบริจาคจากพวกเราเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเล็ก สื่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นที่สร้างความอบอุ่นอบรมบ่นนิสัยพัฒนาความรู้ให้แก่อนาคตของชาติให้ได้มีโอกาศในการศึกษาที่ดี พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพระกับชาวบ้าน
เพื่อจะได้ง่ายในการเผยแพร่ศาสนาต่อไป

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...