Share this album with your friends.

แด่ผู้ค้นหาวิถีอิสระ ธรรมชาติผู้สร้าง บางครั้งท้ายที่สุดแล้ว คนเราก็ไม่ต้องการอะไรมาก แค่วิถีการพอเพียง ตามคำสอนพ่อหลวงก็เพียงพอ มีความสุขแล้วครับ สูงสุดคืนสู่สามัญ

Loading...