Album: ถวายพระไตรปิฎกชุดที่ ๖/๒๕๕๒

ถวายพระไตรปิฎกวัดอุดมธรรมคุณ บ้านสงเปือย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ นับเป็นชุดที่ ๖ ของปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

ถวายพระไตรปิฎกชุดที่ ๖/๒๕๕๒

อัปเดต 13 ธันวาคม 2009
Picture 126  
Picture 207  
Picture 181  
Picture 136 resize  
Picture 140 resize  
Picture 151 resize  
Picture 198 resize  
Picture 193  
Picture 117 resize  
Picture 120 resize  
Picture 124 resize  
Picture 088 resize  
Picture 111 resize  
Picture 051 resize  
Picture 059 resize  
Picture 062 resize  
Picture 069 resize  
Picture 083 exposure  
Picture 027 resize  
Loading Photos......
Loading Photos......
anand
ถวายพระไตรปิฎกวัดอุดมธรรมคุณ บ้านสงเปือย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ นับเป็นชุดที่ ๖ ของปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...