Album: ถวายพระไตรปิฎก ๑/๒๕๕๓

บรรยากาศถวายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ <br /> ณ ห้องสมุดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครพนม<br /> เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๑๔ วัด ๑๔ ชุด<br /> ถวายสปป.ลาว ๑๒ ชุด นครพนม ๒ ชุด

ถวายพระไตรปิฎก ๑/๒๕๕๓

อัปเดต 21 มีนาคม 2010
DSC 5699  
DSC 5701  
DSC 5708  
DSC 5661  
DSC 5681  
DSC 5686  
DSC 5682  
DSC 5697  
DSC 5685  
DSC 5663  
DSC 5675  
DSC 5666  
DSC 5679  
DSC 5690  
DSC 5688  
DSC 5687  
DSC 5692  
DSC 5648  
DSC 5649  
DSC 5652  
DSC 5659  
DSC 5678  
DSC 5643  
Loading Photos......
Loading Photos......
anand
บรรยากาศถวายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ณ ห้องสมุดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครพนม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๑๔ วัด ๑๔ ชุด
ถวายสปป.ลาว ๑๒ ชุด นครพนม ๒ ชุด

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...