Album: นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดใกล้รุง

การ แสดงชุดนี้เป็นผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง เป็นการผสมผสานท่ารำของนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ประกอบกับใช้เพลงในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ีหัวฯซึ่งมีท่วง ทำนองที่ไพเราะ ทำให้การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงที่น่าชมอีกชุดหนึ่ง ครูไชยอนันต์ สันติพงษ์เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำในการสร้างสรรค์ระบำชุดนี้........

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดใกล้รุง

อัปเดต 25 มิถุนายน 2010
ใกล้รุ่ง  
Loading Photos......
Loading Photos......
rouenrarai
การ แสดงชุดนี้เป็นผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง เป็นการผสมผสานท่ารำของนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ประกอบกับใช้เพลงในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ีหัวฯซึ่งมีท่วง ทำนองที่ไพเราะ ทำให้การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงที่น่าชมอีกชุดหนึ่ง ครูไชยอนันต์ สันติพงษ์เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำในการสร้างสรรค์ระบำชุดนี้........

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...