Album: น้ำผึ้งหยดเดียวของความคิด ง่ายๆ

ทุกข์เพราะความรัก<br /> <br /> เพราะเราเองเป็นผู้ที่เพิ่มเชื้อเข้าไปอยู่ตลอดเวลา<br /> การเพิ่มเชื้อก็คือการนึกถึงภาพนั้น นึกถึงรูป นึกถึงเสียง<br /> นึกถึงกลิ่น นึกถึงรส นึกถึงการสัมผัสนั้น ๆ <br /> เชื้อนั้นจึงยังอยู่ ทำให้เราทุกข์อยู่เสมอ<br /> <br /> ************************************<br /> <br /> ทุกข์เพราะยึดกาย ไม่ร้ายทุกข์เพราะเท่ายึดใจ<br /> <br /> “ การยึดถือร่างกายเป็นตนนั้นยังไม่ร้าย แต่ยึดถือใจเป็นตนนี้ร้ายนักหนา เพราะยึดถือใจเป็นตนนั้นมันจะหลอกเราตลอดเราตลอดเวลา ทำให้เกิดความยุ่งอยู่ในทางจิตของเราตลอดเวลา” พุทธพจน์<br /> <br /> ***********************************<br /> ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านจงพบความสุขที่แท้จริง ทุกท่าน เทอญ

น้ำผึ้งหยดเดียวของความคิด ง่ายๆ

อัปเดต 20 มีนาคม 2010
ดอกบัวพ้นน้ำคู่กัน  
Loading Photos......
Loading Photos......
ตะวันสวย
ทุกข์เพราะความรัก

เพราะเราเองเป็นผู้ที่เพิ่มเชื้อเข้าไปอยู่ตลอดเวลา
การเพิ่มเชื้อก็คือการนึกถึงภาพนั้น นึกถึงรูป นึกถึงเสียง
นึกถึงกลิ่น นึกถึงรส นึกถึงการสัมผัสนั้น ๆ
เชื้อนั้นจึงยังอยู่ ทำให้เราทุกข์อยู่เสมอ

************************************

ทุกข์เพราะยึดกาย ไม่ร้ายทุกข์เพราะเท่ายึดใจ

“ การยึดถือร่างกายเป็นตนนั้นยังไม่ร้าย แต่ยึดถือใจเป็นตนนี้ร้ายนักหนา เพราะยึดถือใจเป็นตนนั้นมันจะหลอกเราตลอดเราตลอดเวลา ทำให้เกิดความยุ่งอยู่ในทางจิตของเราตลอดเวลา” พุทธพจน์

***********************************
ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านจงพบความสุขที่แท้จริง ทุกท่าน เทอญ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...