Album: บรวงสรวงนางพิม ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

บรวงสรวงนางพิม ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

อัปเดต 25 ตุลาคม 2012
อาหารหวานคาว ข้าวน้ำบริบูรณ์  
โอมศรีๆเจริญศรีฯ  
เรียกเนื้อ เรียกปลา เรียกเงินเรียกทองฯ  
สีผึ้งนางพิม ปลาตะเพียนชั่งเวียนชั่งแวะฯ  
นะ รับไหว้รักใคร่เห็นหน้าฯ  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
มาตา ยถา นิยํ ปุตฺตํ อายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข เอวมฺปิ สพฺพภูเตสุ มานสมฺภาวเย อปริมาณํฯ  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
เปิดทิศ เปิดทางเปิดโชคเปิดลาภ เจริญศรีทวีทรัพย์  
มารดาถนอมลูกคนเดียว ที่เกิดในตน ยอมพร่าชีวิตได้ฉันใด พึงเจริญเมตตา มีในจิต ไม่มีประมาณในสัตว์ฉันนั้นฯ ด้วยคำสัจจ์นี้ ขอนางพิมจงรักษาผู้ได้บูชา  
ขอแรงครู แรงเทพ ให้สมใจนึกสมปรารถนาฯ  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
นางพิม ผงไม้ตะเคียนทอง  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...