Album: บิดามารดาเป็นพรหมของลูก

บิดามารดาเปรียบเสมือนพรหมของลูก ท่านเลี้ยงดูบุตรด้วยพรหมวิหาร 4<br /> 1) เมตตา ให้การเลี้ยงดูอบรมสั่งสองให้เป็นคนดี อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่ชอบที่ควรจะหามาให้ลูกแม้ตัวอดลูกอิ่มก็เป็นสุขได้<br /> 2)เมตตา ปราถนาให้ลูมีความสุข เมื่อลูกมีความทุกข์ก็ทุกข์มากกว่าลูก<br /> 3)มุทิตา ยินดีที่ลูกมีความสุขและประสบความสำเร็จ<br /> 4)อุเบกขา เมื่ลูกมีความสุขและประสบความสำเร็จก็ไม่เข้าไปเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากลูก จะชื่นชมอยู่ห่าง ๆ

บิดามารดาเป็นพรหมของลูก

อัปเดต 28 พฤษภาคม 2009
พระอาจารย์อ่ำ  
พระอาจารย์อินทร์ถวาย  
สมเด็จโต  
สมเด็จโต 1  
หลวงตาคำดี ปัญโญภาโส  
พระอาจารย์วัน อุตตโม  
พระอาจารย์วันชัย  
พระอาจารย์สมชาย  
พระอาจารย์สิงห์ทอง  
พระอาจารย์สุดใจ  
พระสังฆราช  
พระอัครเดช  
พระอาจารย์คึกฤทธิ์  
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ  
พระอาจารย์เยื้อน  
พระปราโมทย์  
พระปสันโน  
พระพรหม ปยุตโต  
พระมิตซิโอะ  
พระสมชาติ  
ท่านเจ้าคุณโชดก  
ท่านเจ้าคุณนรรัตน์  
ท่านพ่อลี  
พระครูเกษมธรรมทัต  
พระชยสาโร  
14  
15  
16  
20 dul  
ท่าน ว.วชิร  
08  
09  
11  
12  
13  
04  
04  
05  
06  
07  
Loading Photos......
Loading Photos......
deedee55
บิดามารดาเปรียบเสมือนพรหมของลูก ท่านเลี้ยงดูบุตรด้วยพรหมวิหาร 4
1) เมตตา ให้การเลี้ยงดูอบรมสั่งสองให้เป็นคนดี อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่ชอบที่ควรจะหามาให้ลูกแม้ตัวอดลูกอิ่มก็เป็นสุขได้
2)เมตตา ปราถนาให้ลูมีความสุข เมื่อลูกมีความทุกข์ก็ทุกข์มากกว่าลูก
3)มุทิตา ยินดีที่ลูกมีความสุขและประสบความสำเร็จ
4)อุเบกขา เมื่ลูกมีความสุขและประสบความสำเร็จก็ไม่เข้าไปเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากลูก จะชื่นชมอยู่ห่าง ๆ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...