Album: ปิดทองฝังลูกนิมิต

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปิดทองฝังลูกนิมิต<br /> วัดเกาะ เป็นวัดเก่าแก่มาแต่เดิม ร้างมาหลายร้อยปี สันนิษฐานว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเคยมามาพักตั้งทัพ ยังสถานที่แห่งนี้ พอเคลื่อนทัพ ได้ทรงมีรับสั่งให้สร้างวัดขึ้น<br /> ปัจจุบัน ได้ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระจำพรรษา และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปิดทองฝังลูกนิมิต

167387  
Loading Photos......
Loading Photos......
tidtanapat
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดเกาะ เป็นวัดเก่าแก่มาแต่เดิม ร้างมาหลายร้อยปี สันนิษฐานว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเคยมามาพักตั้งทัพ ยังสถานที่แห่งนี้ พอเคลื่อนทัพ ได้ทรงมีรับสั่งให้สร้างวัดขึ้น
ปัจจุบัน ได้ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระจำพรรษา และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Taken at วัดเกาะ บ้านไม้งาม ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...