Album: พระคำข้าว

พระคำข้าวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานที่ท่านเมตตามอบไว้ให้เป็นสมบัตพ่อให้ เพื่อสงเคราะห์ลูกหลานครับ....

พระคำข้าว

อัปเดต 18 มีนาคม 2010
PIC 0035  
PIC 0036  
PIC 0037  
PIC 0027  
PIC 0033  
พระคำข้าวรุ่น ปืนแตกอักษรตรง ด้านหลัง  
พระคำข้าวรุ่น หนึ่ง ด้าน หน้า  
พระคำข้าวรุ่น หนึ่ง ด้าน หลัง  
พระคำข้าวรุ่น สอง พิมพ์พระบาทขีด ด้าน หน้า  
พระคำข้าวรุ่น สอง พิมพ์พระบาทขีด ด้าน หลัง  
พระคำข้าวรุ่น ปืนแตกอักษรโค้ง ด้าน หน้า  
พระคำข้าวรุ่น ปืนแตกอักษรโค้ง ด้าน หลัง  
พระคำข้าวรุ่น ปืนแตกอักษรตรง ด้านหน้า  
พระคำข้าวรุ่น สอง พิมพ์จุดใต้ฐาน ด้าน หลัง  
พระคำข้าวรุ่น พระวิสุทธิเทพ แก่น้ำมันชาตรี ด้าน หน้า  
พระคำข้าวรุ่น พระวิสุทธิเทพ แก่น้ำมันชาตรี ด้าน หลัง  
พระคำข้าวรุ่น สอง พิมพ์บัวหลายจุด ด้าน หน้า  
พระคำข้าวรุ่น สอง พิมพ์บัวหลายจุด ด้าน หลัง  
พระคำข้าวรุ่น สอง ปิดทอง ด้าน หน้า  
พระคำข้าวรุ่น สอง ปิดทอง ด้าน หลัง  
พระคำข้าวรุ่น สอง พิมพ์จุดใต้ฐาน ด้าน หน้า  
พระคำข้าวขึ้นใยแก้ว ด้าน หน้า  
พระคำข้าวขึ้นใยแก้ว ด้าน หลัง  
Loading Photos......
Loading Photos......
ณ แปดริ้ว
พระคำข้าวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานที่ท่านเมตตามอบไว้ให้เป็นสมบัตพ่อให้ เพื่อสงเคราะห์ลูกหลานครับ....

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...