Album: พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหัตธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหัตธาตุ

อัปเดต 5 มกราคม 2009
พระบรมสารีริกธาตุ  
พระบรมสารีริกธาตุ มีญาติธรรมมอบให้  
พระบรมสารีริกธาตุ ใช้แผ่นทองคำเปลวถวายบูชาฯ  
พระบรมฯเมล็ดพันธุผักกาด  
พระธาตุในน้ำพุทธมนต์  
พระบรมฯมุกดา เมล็ดผักกาด  
พระบรมฯเมล็ดพันธุผักกาด1  
พระบรมฯเมล็ดพันธุผักกาด2  
พระอรหันตธาตุ (พระสีวลี)  
พระอรหันตธาตุ  
พระบรมสารีริกธาตุ เสด็จมาในพวงมาลัยบูชาพระ  
พระบรมสารีริกธาตุ  
พระบรมสารีริกธาตุ  
พระอรหันตธาตุ พระสีวลี  
พระปัจเจกพุทธเจ้า  
พระบรมสารีริกธาตุ(วรรณะทองอุไร สัณฐานเมล็ดถั่วแตก)  
พระอรหัตธาตุ (พระโมคลานะ)  
พระอรหัตธาตุ (พระสารีบุตร)  
พระบรมสารีริกธาตุ(วรรณะเลื่อมมุกดา)  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...