Album: พระบรมสารีริกธาตุ

รวมรูปวรรณะ และสัณฐานพระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ

อัปเดต 13 กรกฎาคม 2011
IMG 6566  
IMG 6567  
IMG 6572  
IMG 6576  
IMG 6577  
2011 07 13 13.34.21  
2011 07 13 13.44.32  
IMG 6540  
IMG 6544  
IMG 6553  
2011 07 13 13.33.28  
พระบรมสารีริกธาตุ แก้วจักรพรรดิ์(เทพนิมิตร)  
พระบรมสารีริกธาตุ สัญฐานข้าวสาร รวมหลายวรรณะ  
พระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้ว(เทพนิมิตร)  
พระธาตุฝังองค์ในหิน ส่วนพระเขี้ยวแก้วพระปัจเจกพุทธเจ้า  
พระธาตุที่ฝังองค์อยู่ในหินใน มีทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้า,พระอรหันต์ และพระบรมสารีริกธาตุ  
พระบรมสารีริกธาตุ ตามตำราโบราณทุกประการ วรรณะทองอุไร,แก้วมุกดา,สัญฐานผักกาด,สัญฐานถั่ว,สัญฐานเม็ดงา  
Loading Photos......
Loading Photos......
wachira_chantan
รวมรูปวรรณะ และสัณฐานพระบรมสารีริกธาตุ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...