Album: พระสมเด็จวัดระฆัง

สุดสวย

พระสมเด็จวัดระฆัง

อัปเดต 2 พฤศจิกายน 2011
พิมพ์ใหญ่พระประธาน  
พิมพ์ใหญ่พระประธาน  
พิมพ์ใหญ่พระประธาน  
พิมพ์ทรงฐานแซมฐานแซม  
พิมพ์ทรงฐานแซม  
พิมพ์ใหญ่พระประธาน  
ฐานแซมหลัง  
พิมพ์ทรงฐานแซม  
พิมพ์ทรงเจดีย์เกศโย้เอียงด้านหลัง  
พิมพ์ทรงเจดีย์เกศโย้เอียง  
พิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมเนื้อนิยมด้านหลัง  
พิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมเนื้อนิยม  
พิมพ์ใหญ่พระประธานองค์ที่4ด้านหลัง  
พิมพ์ใหญ่พระประธานองค์ที่4  
วัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกผายองค์ที่3ด้านหลัง  
วัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกผายองค์ที่3  
พิมพ์ใหญ่อกผายองค์ที่2  
พิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์Bด้านหลัง  
พิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์B  
พิมพ์ใหญ่อกผายด้านหลัง  
พิมพ์ใหญ่อกผาย  
พิมพ์ใหญ่อกผายองค์ที่2ด้านหลัง  
พิมพ์ใหญ่อกวีด้านหลัง  
พิมพ์ใหญ่อกวี  
พิมพ์ทรงเจดีย์ แท้ดูง่ายสุดๆ  
พิมพ์ทรงเจดีย์ แท้ดูง่ายสุดๆ  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...