Album: พระอาามิตตาภพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าผู้เมตตาต่อเวไนยสัตว์

พระอาามิตตาภพุทธเจ้า

อัปเดต 7 สิงหาคม 2009
พระอมิตตาภปางประทานพร  
พุทธรูปพระอมิตตะ  
1190690195  
dai amida  
พระอมิตตะ  
พระอมิตตาภ  
Loading Photos......
Loading Photos......
guanyu2005
พระพุทธเจ้าผู้เมตตาต่อเวไนยสัตว์

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...