Album: พระเครื่องโบราณอายุ ๒๓๐ ปี กรุวัดเชิงท่า ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ผมได้นำพระกรุโบราณ อายุ ๒๓๐ ปีมาบันทึกไว้เพื่ออนุรักษ์ศิลปะพระเครื่องในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ถึงช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนจะทราบที่มาที่ไปของพระกรุวัดเชิงท่า จ.นนทบุรีซึ่งปัจจุบันนี้เป็น&quot;วัดร้าง&quot;ไปแล้ว ก็คงต้องเท้าความเพื่ออ้างอิงอายุของวัดเชิงท่านี้ก่อนว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง และสร้างในสมัยใด จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีน้อยมากครับ...<br /> <br /> เท่าที่ผมประมวลดูแล้ววัดเชิงท่านี้มี ๔ แห่งด้วยกัน คือ<br /> ๑. วัดเชิงท่า จ.พระนครศรีอยุธยา<br /> ๒. วัดเชิงท่า จ.ลพบุรี<br /> ๓. วัดเชิงท่า จ.นนทบุรี<br /> ๔. วัดเชิงท่า สามโคก จ.ปทุมธานี<br /> <br /> ดังนั้นคำว่าวัดเชิงท่า ในกระทู้นี้ ผมจะหมายถึง วัดเชิงท่า จ. นนทบุรี เท่านั้น (ต่อไปขอเรียกว่า &quot;วัดเชิงท่า&quot;) <br /> <br /> พญาเจ่ง เจ้าพระยามหาโยธานราธิบดี ได้นิพนธ์เป็นคำกลอนไว้ว่า<br /> <br /> <br /> <br /> &quot;เสร็จศึก สร้างวัด สลัดบาป แสวงบุญ คือวัดเชิงท่าบางตลาด วัดเกาะบางพูด นุสสรณ์บุญ&quot;<br /> <br /> <br /> &quot;นำพล ๓๐๐๐ จากรัฐมอญมาพึ่งพระบารมี เมื่อปี ๒๓๑๘ โปรดให้อยู่ที่ปากเกร็ด สามโคก<br /> เป็นนายทัพรบศึก ชราสร้างวัดเชิงท่าก่อนวัดเกาะ มตะปี ๒๓๖๕ อายุ ๘๓ ปี&quot;<br /> <br /> <br /> วัดเกาะพญาเจ่ง หรือวัดเกาะรามัญ หรือวัดเกาะบางพูด สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ๒๓๑๘ โดยพญาเจ่ง อดีตแม่ทัพมอญผู้พาไพร่พลเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกษัตริย์ไทย ณ ที่ดินซึ่งได้รับพระราชทานโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปี ๒๓๑๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๐(รัชกาลที่ ๑)<br /> พญาเจ่ง ได้ช่วยไทยรบพม่ามีความดีความชอบมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงทรงพระราชทานยศให้เป็นเจ้าพระยามหาโยธานราธิบดีศรีพิชัยณรงค์ ต่อมาบุตรชายคนโต(ทอเรียะ) ก็ได้รับพระราชทานยศให้เป็นเจ้าพระยามหาโยธาเช่นกัน ท่านได้สร้างวัดนี้ต่อจากบิดา และถึงแก่อสัญกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ท่านเป็นต้นสกุล &quot;คชเสนี&quot;<br /> พระอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่งเป็นเขตโบราณสถาน กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เรื่องทศชาติชาดก<br /> <br /> จากบันทึกนี้ทำให้เราทราบว่า วัดเชิงท่าเป็นวัดที่สร้างในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๑๘(หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาประมาณ ๘ ปี)<br /> <br /> หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พิจารณาจากการตั้งบ้านเรือนของ ๒ ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นดังนี้:-<br /> <br /> ชุมชนเดิมในบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ปากคลองเชียงรากที่บ้านพร้าวผ่านบริเวณตำ

พระเครื่องโบราณอายุ ๒๓๐ ปี กรุวัดเชิงท่า ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อัปเดต 29 ตุลาคม 2011
Copy%20of%20P1010314  
Copy%20of%20P1010315  
Copy%20of%20P1010306  
Copy%20of%20P1010307  
Copy%20of%20P1010311  
Copy%20of%20P1010312  
Copy%20of%20P1010313  
Copy%20of%20P1010305  
Copy%20of%20P1010301  
Copy%20of%20P1010302  
Copy%20of%20P1010303  
Copy%20of%20P1010304  
Copy%20of%20P1010291  
Copy%20of%20P1010292  
Copy%20of%20P1010294  
Copy%20of%20P1010295  
Copy%20of%20P1010299  
Copy%20of%20P1010290  
Copy%20of%20P1010286  
Copy%20of%20P1010287  
Copy%20of%20P1010288  
Copy%20of%20P1010289  
Copy%20of%20P1010281  
Copy%20of%20P1010282  
Copy%20of%20P1010283  
Copy%20of%20P1010284  
Copy%20of%20P1010285  
Copy%20of%20P1010280  
Copy%20of%20P1010276  
Copy%20of%20P1010277  
Copy%20of%20P1010278  
Copy%20of%20P1010279  
Copy%20of%20P1010275  
Loading Photos......
Loading Photos......
:::เพชร:::
ผมได้นำพระกรุโบราณ อายุ ๒๓๐ ปีมาบันทึกไว้เพื่ออนุรักษ์ศิลปะพระเครื่องในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ถึงช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนจะทราบที่มาที่ไปของพระกรุวัดเชิงท่า จ.นนทบุรีซึ่งปัจจุบันนี้เป็น"วัดร้าง"ไปแล้ว ก็คงต้องเท้าความเพื่ออ้างอิงอายุของวัดเชิงท่านี้ก่อนว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง และสร้างในสมัยใด จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีน้อยมากครับ...

เท่าที่ผมประมวลดูแล้ววัดเชิงท่านี้มี ๔ แห่งด้วยกัน คือ
๑. วัดเชิงท่า จ.พระนครศรีอยุธยา
๒. วัดเชิงท่า จ.ลพบุรี
๓. วัดเชิงท่า จ.นนทบุรี
๔. วัดเชิงท่า สามโคก จ.ปทุมธานี

ดังนั้นคำว่าวัดเชิงท่า ในกระทู้นี้ ผมจะหมายถึง วัดเชิงท่า จ. นนทบุรี เท่านั้น (ต่อไปขอเรียกว่า "วัดเชิงท่า")

พญาเจ่ง เจ้าพระยามหาโยธานราธิบดี ได้นิพนธ์เป็นคำกลอนไว้ว่า"เสร็จศึก สร้างวัด สลัดบาป แสวงบุญ คือวัดเชิงท่าบางตลาด วัดเกาะบางพูด นุสสรณ์บุญ"


"นำพล ๓๐๐๐ จากรัฐมอญมาพึ่งพระบารมี เมื่อปี ๒๓๑๘ โปรดให้อยู่ที่ปากเกร็ด สามโคก
เป็นนายทัพรบศึก ชราสร้างวัดเชิงท่าก่อนวัดเกาะ มตะปี ๒๓๖๕ อายุ ๘๓ ปี"


วัดเกาะพญาเจ่ง หรือวัดเกาะรามัญ หรือวัดเกาะบางพูด สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ๒๓๑๘ โดยพญาเจ่ง อดีตแม่ทัพมอญผู้พาไพร่พลเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกษัตริย์ไทย ณ ที่ดินซึ่งได้รับพระราชทานโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปี ๒๓๑๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๐(รัชกาลที่ ๑)
พญาเจ่ง ได้ช่วยไทยรบพม่ามีความดีความชอบมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงทรงพระราชทานยศให้เป็นเจ้าพระยามหาโยธานราธิบดีศรีพิชัยณรงค์ ต่อมาบุตรชายคนโต(ทอเรียะ) ก็ได้รับพระราชทานยศให้เป็นเจ้าพระยามหาโยธาเช่นกัน ท่านได้สร้างวัดนี้ต่อจากบิดา และถึงแก่อสัญกรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ท่านเป็นต้นสกุล "คชเสนี"
พระอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่งเป็นเขตโบราณสถาน กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เรื่องทศชาติชาดก

จากบันทึกนี้ทำให้เราทราบว่า วัดเชิงท่าเป็นวัดที่สร้างในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๑๘(หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาประมาณ ๘ ปี)

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พิจารณาจากการตั้งบ้านเรือนของ ๒ ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นดังนี้:-

ชุมชนเดิมในบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ปากคลองเชียงรากที่บ้านพร้าวผ่านบริเวณตำ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...