Album: พระโพธิสัตว์พญาช้างนาฬาคิรี(ธนปาล)พระพุทธเจ้าในอนาคต

&quot;นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ <br /> <br /> สุทารุฌันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา <br /> <br /> ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ&quot;<br /> <br /> -เป็นบทสวดภาษาบาลีพระคาถา &quot;พระชัยมงคลคาถา(พาหุง)&quot; ว่า<br /> <br /> ด้วยความมีชัยของพระพุทธองค์ตอนที่สาม ตอนที่มีชัยแก่ &quot;พญา<br /> <br /> ช้างนาฬาคิรี&quot; อันเป็นหนึ่งในแปดของบทสวดจากชัยชนะทั้งแปด<br /> <br /> ของพระพุทธองค์<br /> <br /> -ถอดใจความแปลเป็นภาษาไทยได้ความว่า <br /> <br /> &quot;ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรง<br /> <br /> ชนะพญาช้างนาฬาคิรีซึ่งกำลังเมามันร้ายแรงเหมือนไฟป่าที่ลุกลาม <br /> <br /> ร้องโกญจนาทเหมือนฟ้าฟาด ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ คือ พระเมตตานั้น <br /> <br /> ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน&quot;<br /> <br /> -เหตุการณ์ครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก พระเทวทัตต์ซึ่งมีความอิจฉาพระ<br /> <br /> พุทธเจ้าที่มีผู้เคารพกราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมาก คิดจะปลงพระ<br /> <br /> ชนม์พระพุทธเจ้าและขึ้นปกครองสงฆ์เสียเอง จึงร่วมกับพระเจ้าอชา<br /> <br /> ตศัตรูมอมเหล้าพญาช้างนาฬาคิรีซึ่งเป็นช้างพระที่นั่งของพระเจ้า<br /> <br /> อชาตศัตรูถึง 16 หม้อ พญาช้างนาฬาคิรีกำลังตกมันเมื่อบวกกับ<br /> <br /> ความเมาจึงมีแต่ความบ้าคลั่ง พระเทวทัตต์และพระเจ้าอชาตศัตรูจึง<br /> <br /> ได้สั่งควาญช้างปล่อยพญาช้างนาฬาคิรีเพื่อไปทำร้ายพระพุทธเจ้า<br /> <br /> ขณะกำลังทรงบิณฑบาตพร้อมพระสาวกในยามเช้า อยู่ในกรุงราช<br /> <br /> คฤห์ แคว้นมคธ<br /> <br /> -พญาช้างนาฬาคิรีกำลังตกมันเมามายบ้าคลั่งอาละวาดไปทั่ว ชาว<br /> <br /> เมืองพากันแตกตื่นวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทาง และ<br /> <br /> พญาช้างได้วิ่งกระโจนเข้าใส่หมายจะทำร้ายพระพุทธเจ้า แต่ก่อนที่<br /> <br /> พญาช้างนาฬาคิรีจะถึงพระพุทธองค์ พระอานนท์ซึ่งอยู่ใน<br /> <br /> เหตุการณ์ได้รีบเข้ามาขวางหน้าพระพุทธองค์ไว้ด้วยความจงรักภักดี<br /> <br /> หมายสละชีพแทนพระพุทธองค์<br /> <br /> -พระพุทธองค์จึงทรงตรัสแก่พระอานนท์ว่า &quot;อานนท์นั่นเธอจะทำ<br /> <br /> อะไร หลีกไปเถอะอย่าป้องกันเราเลย&quot;<br /> <br /> -พระอานนท์ตรัสตอบไปว่า &quot;อันตรายพระเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ <br /> <br /> ชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนัก ทรงเปรียบดังแสงสว่างสร้างคุณ<br /> <br /> ประโยชน์แก่ชาวโลก ถึงแม้ข้าพระองค์จะตายก็ไม่เสียดายชีวิต<br /> <br /> หรอกพระเจ้าข้า&quot;<br /> <br /> -พระพุทธองค์ทรงเตือนพระอานนท์ &quot;หลีกไปเถิดอานนท์ ไม่มีใคร<br /> <br /> เอาชีวิตตถาคตได้หรอก เราสร้างบารมีไว้ดีแล้ว&quot;<br /> <br /> -พระอานนท์เชื่อฟังพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ยืนสงบนิ่งอยู่ ณ <br /> <br /> ที่นั้น และแผ่เ

พระโพธิสัตว์พญาช้างนาฬาคิรี(ธนปาล)พระพุทธเจ้าในอนาคต

อัปเดต 5 ธันวาคม 2010
24012009639  
24012009624  
Loading Photos......
Loading Photos......
อุตฺตโม
"นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ

สุทารุฌันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา

ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ"

-เป็นบทสวดภาษาบาลีพระคาถา "พระชัยมงคลคาถา(พาหุง)" ว่า

ด้วยความมีชัยของพระพุทธองค์ตอนที่สาม ตอนที่มีชัยแก่ "พญา

ช้างนาฬาคิรี" อันเป็นหนึ่งในแปดของบทสวดจากชัยชนะทั้งแปด

ของพระพุทธองค์

-ถอดใจความแปลเป็นภาษาไทยได้ความว่า

"ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรง

ชนะพญาช้างนาฬาคิรีซึ่งกำลังเมามันร้ายแรงเหมือนไฟป่าที่ลุกลาม

ร้องโกญจนาทเหมือนฟ้าฟาด ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ คือ พระเมตตานั้น

ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน"

-เหตุการณ์ครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก พระเทวทัตต์ซึ่งมีความอิจฉาพระ

พุทธเจ้าที่มีผู้เคารพกราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมาก คิดจะปลงพระ

ชนม์พระพุทธเจ้าและขึ้นปกครองสงฆ์เสียเอง จึงร่วมกับพระเจ้าอชา

ตศัตรูมอมเหล้าพญาช้างนาฬาคิรีซึ่งเป็นช้างพระที่นั่งของพระเจ้า

อชาตศัตรูถึง 16 หม้อ พญาช้างนาฬาคิรีกำลังตกมันเมื่อบวกกับ

ความเมาจึงมีแต่ความบ้าคลั่ง พระเทวทัตต์และพระเจ้าอชาตศัตรูจึง

ได้สั่งควาญช้างปล่อยพญาช้างนาฬาคิรีเพื่อไปทำร้ายพระพุทธเจ้า

ขณะกำลังทรงบิณฑบาตพร้อมพระสาวกในยามเช้า อยู่ในกรุงราช

คฤห์ แคว้นมคธ

-พญาช้างนาฬาคิรีกำลังตกมันเมามายบ้าคลั่งอาละวาดไปทั่ว ชาว

เมืองพากันแตกตื่นวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทาง และ

พญาช้างได้วิ่งกระโจนเข้าใส่หมายจะทำร้ายพระพุทธเจ้า แต่ก่อนที่

พญาช้างนาฬาคิรีจะถึงพระพุทธองค์ พระอานนท์ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ได้รีบเข้ามาขวางหน้าพระพุทธองค์ไว้ด้วยความจงรักภักดี

หมายสละชีพแทนพระพุทธองค์

-พระพุทธองค์จึงทรงตรัสแก่พระอานนท์ว่า "อานนท์นั่นเธอจะทำ

อะไร หลีกไปเถอะอย่าป้องกันเราเลย"

-พระอานนท์ตรัสตอบไปว่า "อันตรายพระเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์

ชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนัก ทรงเปรียบดังแสงสว่างสร้างคุณ

ประโยชน์แก่ชาวโลก ถึงแม้ข้าพระองค์จะตายก็ไม่เสียดายชีวิต

หรอกพระเจ้าข้า"

-พระพุทธองค์ทรงเตือนพระอานนท์ "หลีกไปเถิดอานนท์ ไม่มีใคร

เอาชีวิตตถาคตได้หรอก เราสร้างบารมีไว้ดีแล้ว"

-พระอานนท์เชื่อฟังพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ยืนสงบนิ่งอยู่ ณ

ที่นั้น และแผ่เ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...