Album: พราหมณ์

เราทั้งหลาย ไม่ใช่พราหณ์โดยชาติตระกูล เราเพียงแต่เป็นสมมุติพราหมณ์ ทำหน้าที่แทนผู้ที่เขามอบหมายให้ทำพิธีเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ทั้งไทยและฮินดู เช่นบวงสรวงเทพยดา การตั้งศาลพระภูมิศาลพระพรหม ร่ายโองการไหว้ครู ตามคำพร่ำสอนของครูอาจารย์ที่สืบเนื่องต่อกันมา สมมุติพราหมณ์ทุกท่านในทีมงานนี้จะต้องสมาทานศีล๘อย่างน้อยสุด ๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน ๙ วัน ก่อนงานพิธีทุกครั้งเพื่อรับมงคลจากงานนั้นน้อมใส่ตัวเองเพราะพราหณ์หรือสมมุติพราหมณ์ทั้งหลายล้วนมีหน้าที่ สื่อสารบอกกล่าวเทวดาทางจิต ให้กับเจ้าภาพ ทีมงานสมมุติพราหมณ์ของพุทธเทวสถาน ศรีมหาอุมาเทวีนี้ รับดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีพราหมณ์ด้วยพิธีที่ถูกต้องทุกขั้นตอน<br /> ในราคาที่เป็นกันเอง ติดต่อได้ที่ 08-32114457 ทุกวัน

พราหมณ์

อัปเดต 6 มกราคม 2011
IMG 5849  
IMG 5851  
IMG 0997  
IMG 1021  
IMG 1048  
IMG 2686  
IMG 5843  
IMG 0956  
IMG 0992  
IMG 5855  
Loading Photos......
Loading Photos......
ราชสีหกุล
เราทั้งหลาย ไม่ใช่พราหณ์โดยชาติตระกูล เราเพียงแต่เป็นสมมุติพราหมณ์ ทำหน้าที่แทนผู้ที่เขามอบหมายให้ทำพิธีเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ทั้งไทยและฮินดู เช่นบวงสรวงเทพยดา การตั้งศาลพระภูมิศาลพระพรหม ร่ายโองการไหว้ครู ตามคำพร่ำสอนของครูอาจารย์ที่สืบเนื่องต่อกันมา สมมุติพราหมณ์ทุกท่านในทีมงานนี้จะต้องสมาทานศีล๘อย่างน้อยสุด ๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน ๙ วัน ก่อนงานพิธีทุกครั้งเพื่อรับมงคลจากงานนั้นน้อมใส่ตัวเองเพราะพราหณ์หรือสมมุติพราหมณ์ทั้งหลายล้วนมีหน้าที่ สื่อสารบอกกล่าวเทวดาทางจิต ให้กับเจ้าภาพ ทีมงานสมมุติพราหมณ์ของพุทธเทวสถาน ศรีมหาอุมาเทวีนี้ รับดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีพราหมณ์ด้วยพิธีที่ถูกต้องทุกขั้นตอน
ในราคาที่เป็นกันเอง ติดต่อได้ที่ 08-32114457 ทุกวัน

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...