Album: พิธีบวงสรวงสร้างวิหารแก้วครั้งที่ ๒ ๑๖ มิ.ย.๕๓ (หน้าโบสถ์)

วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๓ ได้จัดพิธรบวงสรวงสร้างวิหารแก้ว ครั้งที่สอง ตามอมฤตโชคฤกษ์ อันมีนิมิตมงคลได้แก่ พระอาทิตย์ทรงกลดเป็นแสงรุ้ง หรือ ฉัพพรรณรังสี ให้เห็นก่อนพิธีจะเริ่ม ทั้ง ๆ ที่ท้องฟ้าโปร่งและ เกือบจะไม่มีเมฆ.................

พิธีบวงสรวงสร้างวิหารแก้วครั้งที่ ๒ ๑๖ มิ.ย.๕๓ (หน้าโบสถ์)

อัปเดต 28 กรกฎาคม 2010
รวมทีมงาน  
เริ่มพิธี  
โปรยดอกไม้  
พระอาทิตย์แสงรุ้ง  
บายศรี ๕ ชั้น  
บายศรี ๕ ชั้น  
โบสถวัดตะโก  
ถ่ายทอดโต๊ะบวงสรวง  
บอกกล่าวเจ้าที่  
บอกกล่าวเทวา  
บายศรี ๕ ชั้น  
บายศรี ๕ ชั้น  
โต๊ะแต่ละทิศ  
ถามตอบปัญหาธรรม  
จัดโต๊ะ2  
จัดโต๊ะ  
เจ้าพิธี  
Loading Photos......
Loading Photos......
intaratip
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๓ ได้จัดพิธรบวงสรวงสร้างวิหารแก้ว ครั้งที่สอง ตามอมฤตโชคฤกษ์ อันมีนิมิตมงคลได้แก่ พระอาทิตย์ทรงกลดเป็นแสงรุ้ง หรือ ฉัพพรรณรังสี ให้เห็นก่อนพิธีจะเริ่ม ทั้ง ๆ ที่ท้องฟ้าโปร่งและ เกือบจะไม่มีเมฆ.................

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...