Album: พุทธทำนายพยากรณ์ พระราชพรมยานเถระ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

นี่คือชื่อยุคทั้ง 10 ยุค ตามคำพยากรณ์ของหลวงพ่อใย พระอรหันต์ในสมัยอยุธยาที่พระเดชพระคุณพระราชพรหมยานเถระ (มหาวีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันในนาม &quot;หลวงพ่อฤาษีลิงดำ&quot; ศิษย์เอกองค์หนึ่งของหลวงพ่อปานวัดบางนมโค อยุธยา ซึ่งปัจจุบันท่านได้มรณภาพไปแล้ว สรีระไม่เน่าเปื่อย บรรจุอยู่ในโลงแก้ว ณ พระวิหารวัดท่าซุงจ.อุทัยธานี ไปพบในสมัยที่พระคุณท่านยังดำรงสังขารอยู่กับหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๐ พบเป็นสมุดข่อย คำพยากรณ์ของพระอรหันต์สมัยกรุงศรีอยุธยา พยากรณ์ไว้ตั้งแต่กรุงเทพยังไม่ปรากฏ แต่สมุดข่อยนั้นเก่า ขาดกระรุ่งกระริ่ง ข้อความก็ขาด จึงไปกราบเรียนหลวงพ่อปาน หลวงพ่อปานท่านก็บอกว่า เดิมหนังสือเล่มนี้เป็นสมบัติของหลวงปู่คล้าย แต่ทว่ามันเก่าเต็มทีก็เลยจ้างเขาเขียนไว้ในสมุดข่อยอีกเล่มหนึ่ง ซึ่งว่าไว้ว่า<br /> <br /> <br /> รัชกาลที่ ๑ มหากาฬผ่านมหายักษ์ หมายถึง สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกผ่านพระเจ้าตากสิน ผ่านไม่ใช่ฆ่า ทั้ง ๆ ที่ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าพระเจ้าตากสินถูกรัชกาลที่ ๑ สั่งปลงพระชนม์ โดยใส่กระสอบแล้วเอาท่อนจันทน์ทุบให้ตายนั้น หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านกล่าวยืนยันว่า มันเป็นเรื่องของการเมือง แต่รับสั่งว่าประหารก็ต้องประหาร เพียงแต่คนที่ตายเป็นคนอื่น เป็นตัวแทนที่ยอมเสียสละและเป็นพระราชประสงค์ของพระเจ้าตากสินเองแต่จะให้ สละราชสมบัติเฉย ๆก็ไม่ได้ ทั้งหมดก็เพื่อต้องการให้ชาติไทยอยู่รอดและคงความเป็นชาติไทยอยู่ได้<br /> <br /> <br /> รัชกาลที่ ๒ รู้จักธรรม เพราะทรงให้พระสงฆ์ทั้งหลายค้นคว้าพระธรรมวินัยกันใหญ่<br /> <br /> <br /> รัชกาลที่ ๓จำต้องคิด พระองค์ทรงคิดหนัก ก่อนจะสวรรคตทรงมีลายพระหัตถ์ ถึงรัชกาลที่ ๔ ว่า ถ้าฉันตาย ฉันไม่ตั้งรัชทายาท เมื่อฉันตายแล้วลูกของฉันถ้าไม่ให้รับราชการ ก็ให้ลงโทษเพียงแค่เนรเทศ อย่าให้ถึง กับต้องฆ่าแกงกันเลย<br /> <br /> <br /> รัชกาลที่ ๔ สนิทธรรม เพราะทรงผนวชถึง ๒๗ พรรษาและทรงเชี่ยวชาญด้านธรรมะ<br /> <br /> <br /> รัชกาลที่ ๕ จำแขนขาด เพราะต้องเสียดินแดนให้แก่พวกฝรั่งเศสและอังกฤษทำให้ประเทศไทยกลายเป็นรูปขวานทอง<br /> <br /> <br /> รัชกาลที่ ๖ ราษฏรราชาโจร ชาวบ้านหาว่าพระองค์เป็นโจร เอาเงินในท้องพระคลังไปใช้เสียหมด (สร้างเมืองจำลอง ดุสิตธานี, สร้างพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม) ความจริงที่พระองค์ทำเช่นนั้นเพราะต้องการให้ประชาชนรู้จักคำว่าประชาธิปไตย และพระองค์ก็ไม่ทรงถือพระองค์เพราะทรงร่วมเล่นละคร เล่นโขนกับเจ้านายพระองค์อื่นและคนทั่วไป

พุทธทำนายพยากรณ์ พระราชพรมยานเถระ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

อัปเดต 21 พฤศจิกายน 2012
พระพุทธชินราชใน วิหารแก้วร้อยเมตร วัดท่าซุง  
PhraLingdumPicture 276x450  
ในหลวงกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำ  
วีระ ถาวโร  
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ  
พระราชพรหมญาณ  
Loading Photos......
Loading Photos......
auto1471
นี่คือชื่อยุคทั้ง 10 ยุค ตามคำพยากรณ์ของหลวงพ่อใย พระอรหันต์ในสมัยอยุธยาที่พระเดชพระคุณพระราชพรหมยานเถระ (มหาวีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันในนาม "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" ศิษย์เอกองค์หนึ่งของหลวงพ่อปานวัดบางนมโค อยุธยา ซึ่งปัจจุบันท่านได้มรณภาพไปแล้ว สรีระไม่เน่าเปื่อย บรรจุอยู่ในโลงแก้ว ณ พระวิหารวัดท่าซุงจ.อุทัยธานี ไปพบในสมัยที่พระคุณท่านยังดำรงสังขารอยู่กับหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๐ พบเป็นสมุดข่อย คำพยากรณ์ของพระอรหันต์สมัยกรุงศรีอยุธยา พยากรณ์ไว้ตั้งแต่กรุงเทพยังไม่ปรากฏ แต่สมุดข่อยนั้นเก่า ขาดกระรุ่งกระริ่ง ข้อความก็ขาด จึงไปกราบเรียนหลวงพ่อปาน หลวงพ่อปานท่านก็บอกว่า เดิมหนังสือเล่มนี้เป็นสมบัติของหลวงปู่คล้าย แต่ทว่ามันเก่าเต็มทีก็เลยจ้างเขาเขียนไว้ในสมุดข่อยอีกเล่มหนึ่ง ซึ่งว่าไว้ว่า


รัชกาลที่ ๑ มหากาฬผ่านมหายักษ์ หมายถึง สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกผ่านพระเจ้าตากสิน ผ่านไม่ใช่ฆ่า ทั้ง ๆ ที่ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าพระเจ้าตากสินถูกรัชกาลที่ ๑ สั่งปลงพระชนม์ โดยใส่กระสอบแล้วเอาท่อนจันทน์ทุบให้ตายนั้น หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านกล่าวยืนยันว่า มันเป็นเรื่องของการเมือง แต่รับสั่งว่าประหารก็ต้องประหาร เพียงแต่คนที่ตายเป็นคนอื่น เป็นตัวแทนที่ยอมเสียสละและเป็นพระราชประสงค์ของพระเจ้าตากสินเองแต่จะให้ สละราชสมบัติเฉย ๆก็ไม่ได้ ทั้งหมดก็เพื่อต้องการให้ชาติไทยอยู่รอดและคงความเป็นชาติไทยอยู่ได้


รัชกาลที่ ๒ รู้จักธรรม เพราะทรงให้พระสงฆ์ทั้งหลายค้นคว้าพระธรรมวินัยกันใหญ่


รัชกาลที่ ๓จำต้องคิด พระองค์ทรงคิดหนัก ก่อนจะสวรรคตทรงมีลายพระหัตถ์ ถึงรัชกาลที่ ๔ ว่า ถ้าฉันตาย ฉันไม่ตั้งรัชทายาท เมื่อฉันตายแล้วลูกของฉันถ้าไม่ให้รับราชการ ก็ให้ลงโทษเพียงแค่เนรเทศ อย่าให้ถึง กับต้องฆ่าแกงกันเลย


รัชกาลที่ ๔ สนิทธรรม เพราะทรงผนวชถึง ๒๗ พรรษาและทรงเชี่ยวชาญด้านธรรมะ


รัชกาลที่ ๕ จำแขนขาด เพราะต้องเสียดินแดนให้แก่พวกฝรั่งเศสและอังกฤษทำให้ประเทศไทยกลายเป็นรูปขวานทอง


รัชกาลที่ ๖ ราษฏรราชาโจร ชาวบ้านหาว่าพระองค์เป็นโจร เอาเงินในท้องพระคลังไปใช้เสียหมด (สร้างเมืองจำลอง ดุสิตธานี, สร้างพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม) ความจริงที่พระองค์ทำเช่นนั้นเพราะต้องการให้ประชาชนรู้จักคำว่าประชาธิปไตย และพระองค์ก็ไม่ทรงถือพระองค์เพราะทรงร่วมเล่นละคร เล่นโขนกับเจ้านายพระองค์อื่นและคนทั่วไป

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...