Album: พุทธสถานพระศรีอาริยะเมตไตรย์

พุทธสถานพระศรีอาริยะเมตไตรย์ <br /> ตั้งอยู่ที่ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา<br /> <br /> วัตถุประสงค์<br /> <br /> 1. เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรม และโรงทาน <br /> 2. เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธ และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเน้นความเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่น<br /> 3. เพื่อให้เป็นที่ศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่ง จะมีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆ<br /> 4. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพุทธสถานฯกับประชาชนในท้องถิ่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นรู้จักการใช้ชีวิตด้วยธรรมะ ด้วยสติ และสมาธิ<br /> 5. เพื่อใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศรีอาริยะเมตไตรย์ปางค์เปิดโลก เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มาสักการบูชาได้อย่างสะดวกและทั่วถึง<br /> 6. เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติ เช่น การทำบุญ การนั่งสมาธิ สวดมนต์ เป็นต้น <br /> 7. เพื่อจัดทำเป็นห้องสมุดสำหรับค้นคว้าวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชน<br /> 8. เพื่อใช้เป็นเขตพื้นที่ปลูกพืชผักรั้วกินได้ ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br /> 9. เพื่อใช้เป็นเขตพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร และให้ความรู้ด้านสมุนไพร<br /> 10. เพื่อให้เขตพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเขตอภัยทาน เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดความรัก มีความเมตตาสงสารต่อกัน ทั้งจะเป็นการพัฒนาไปสู่เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป<br /> สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพุทธสถานฯ โดยบัญชี<br /> พุทธสถานพระศรีอาริยะเมตไตรย์ โดย นายรุ่งรดิศ ศิริปฏิพันธ์ และนายสิริพจน์ พิศวิลัย (ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ เลขที่ 269-226000-0) หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอรพรรณ (DJ.เปเป้ 086-3218683)

พุทธสถานพระศรีอาริยะเมตไตรย์

อัปเดต 21 มิถุนายน 2012
IMG 3685  
DSCF8490  
IMG 3622  
DSCF8388  
IMG 3709  
IMG 3638  
DSCF8439  
DSCF8455  
DSCF8383  
DSCF8429  
DSCF8386  
DSCF7605  
DSCF7854  
DSCF7561  
DSCF9257  
DSCF7826  
Loading Photos......
Loading Photos......
พระศรีฯ
พุทธสถานพระศรีอาริยะเมตไตรย์
ตั้งอยู่ที่ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรม และโรงทาน
2. เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธ และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเน้นความเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่น
3. เพื่อให้เป็นที่ศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่ง จะมีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆ
4. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพุทธสถานฯกับประชาชนในท้องถิ่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นรู้จักการใช้ชีวิตด้วยธรรมะ ด้วยสติ และสมาธิ
5. เพื่อใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศรีอาริยะเมตไตรย์ปางค์เปิดโลก เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มาสักการบูชาได้อย่างสะดวกและทั่วถึง
6. เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติ เช่น การทำบุญ การนั่งสมาธิ สวดมนต์ เป็นต้น
7. เพื่อจัดทำเป็นห้องสมุดสำหรับค้นคว้าวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชน
8. เพื่อใช้เป็นเขตพื้นที่ปลูกพืชผักรั้วกินได้ ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9. เพื่อใช้เป็นเขตพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร และให้ความรู้ด้านสมุนไพร
10. เพื่อให้เขตพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเขตอภัยทาน เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดความรัก มีความเมตตาสงสารต่อกัน ทั้งจะเป็นการพัฒนาไปสู่เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป
สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพุทธสถานฯ โดยบัญชี
พุทธสถานพระศรีอาริยะเมตไตรย์ โดย นายรุ่งรดิศ ศิริปฏิพันธ์ และนายสิริพจน์ พิศวิลัย (ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ เลขที่ 269-226000-0) หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอรพรรณ (DJ.เปเป้ 086-3218683)

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...