Album: พุทธาภิเษก สมโภชพระพุทธศรีโสภณ

สืบเนื่องจากการถวายพระประธานแห่งคณะอนันตจักรวาลฯ ณ วัดศรีสะอาด บัานสามขัว ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ทางวัดศรีสะอาดได้กำหนดเอาวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นวันพุทธาภิเษก สมโภชพระประธานได้น้อมถวายพระนามว่า "พระพุทธศรีโสภณ"

พุทธาภิเษก สมโภชพระพุทธศรีโสภณ

อัปเดต 20 พฤษภาคม 2011
There is no photo in this album yet.
anand
สืบเนื่องจากการถวายพระประธานแห่งคณะอนันตจักรวาลฯ ณ วัดศรีสะอาด บัานสามขัว ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ทางวัดศรีสะอาดได้กำหนดเอาวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นวันพุทธาภิเษก สมโภชพระประธานได้น้อมถวายพระนามว่า "พระพุทธศรีโสภณ"

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...