Album: ภาพบรรจุพระศรีอริยเมตไตรย

นำไปประดิษฐาน ณ.ที่ประเทศพม่า ซึ่งอดีตเคยเป็นสถานที่มีการสู้รบและมีดวงจิตวิญญาณมากมายที่ยังวนเวียนอยู่บริเวณนั้น ในวัดเท่าที่ทราบมาบอกว่ามีแต่พระไม้แกะสลัก พระที่เป็นโลหะ นั้นถูกทำลายไปหมด จึงมีความประสงค์จะขอพระไปเพื่อนำไปประดิษฐานไว้เป็นที่สักการะ กราบไหว้บูชา <br /> <br /> บรรจุด้วยตนเองในคืนวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554<br /> <br /> สิ่งที่บรรจุ<br /> พระบรมสาริกธาตุองค์ปัจจุบัน<br /> รวมทั้งพระธาตุที่มาจากพระธาตุนครพนม<br /> พระธาตุแ้ก้วจักรพรรดิ์<br /> พระกริ่งสมเด็จองค์ปฐมบารมี 30 ทััศ<br /> พระผงสมเด็จองค์ปฐมด้านหลังยันต์ทำน้ำมนต์ฝังพระธาตุข้าวบิณฑ์<br /> พระปางประจำวันเกิด คือวันจันทร์<br /> พระผงจักรพรรดิ์สันฐานพระพุทธเจ้า<br /> พระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า<br /> พระปิดตามหาลาภฝังพระธาตุข้าวบิณฑ์<br /> <br /> ผ้าย้นต์เกราะเพชร<br /> น้ำมนต์ศักดิสิทธิ์<br /> ผงมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ<br /> วัตถุมงคลศักดิสิทธิ์จากสถานที่ต่างๆ<br /> พระผงจักรพรรดิ์สัณฐานพระอริยสงฆ์

ภาพบรรจุพระศรีอริยเมตไตรย

อัปเดต 24 มิถุนายน 2011
IMGP4057  
IMGP4058  
IMGP4059  
IMGP4055  
Loading Photos......
Loading Photos......
tanakorn_ss
นำไปประดิษฐาน ณ.ที่ประเทศพม่า ซึ่งอดีตเคยเป็นสถานที่มีการสู้รบและมีดวงจิตวิญญาณมากมายที่ยังวนเวียนอยู่บริเวณนั้น ในวัดเท่าที่ทราบมาบอกว่ามีแต่พระไม้แกะสลัก พระที่เป็นโลหะ นั้นถูกทำลายไปหมด จึงมีความประสงค์จะขอพระไปเพื่อนำไปประดิษฐานไว้เป็นที่สักการะ กราบไหว้บูชา

บรรจุด้วยตนเองในคืนวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554

สิ่งที่บรรจุ
พระบรมสาริกธาตุองค์ปัจจุบัน
รวมทั้งพระธาตุที่มาจากพระธาตุนครพนม
พระธาตุแ้ก้วจักรพรรดิ์
พระกริ่งสมเด็จองค์ปฐมบารมี 30 ทััศ
พระผงสมเด็จองค์ปฐมด้านหลังยันต์ทำน้ำมนต์ฝังพระธาตุข้าวบิณฑ์
พระปางประจำวันเกิด คือวันจันทร์
พระผงจักรพรรดิ์สันฐานพระพุทธเจ้า
พระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า
พระปิดตามหาลาภฝังพระธาตุข้าวบิณฑ์

ผ้าย้นต์เกราะเพชร
น้ำมนต์ศักดิสิทธิ์
ผงมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ
วัตถุมงคลศักดิสิทธิ์จากสถานที่ต่างๆ
พระผงจักรพรรดิ์สัณฐานพระอริยสงฆ์

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...