Album: ภาพมงคล

ศีล...ทาน...ภาวนา...สมาธิ

ภาพมงคล

อัปเดต 30 กรกฎาคม 2009
ขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่มีกายเนื้อ...  
แสงนี้เพื่อทุกท่านให้มีแสงธรรมในจิตวิญญาณ  
และแล้ว สิ่งปฏิหารย์ก็เกิดขึ้น พระพุทธเจ้าเสด็จ เทพทั้งหลายรับรู้ โมทนาสาธุบุญไปทั่ว... ท้องฟ้าปรากฏแสงสีรุ้งเกิดขึ้น ในขณะจิตสงบ และรับรู้... ว  
การเดินทางที่กำลังจะสิ้นสุดอีกไม่ช้า...  
ญาติโยม โมทนาสาธุบุญ  
กุศลเหล่าใดที่บังเกิดขึ้นแล้ว ขออุทิศให้แด่ท่านทั้งหลาย ทุกภพภูมิที่โมทนาบุญเหล่านี้ได้...  
Loading Photos......
Loading Photos......

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...