Album: ภาวนาวิชชาธรรมกาย

ภาพต่างๆ

ภาวนาวิชชาธรรมกาย

อัปเดต 29 มกราคม 2009
ผู้ฝึกสมาธิวิชชาธรรมกาย  
ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อวัดปากน้ำ ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นมงคลยิ่ง  
คุณลุงการุณย์อาจารย์ผู้สอนวิชชาธรรมกายอย่างยอดยิ่ง ท่านทำของยากให้เป็นของง่าย วิชชาธรรมกายท่านสอนได้ทุกหลักสูตร โพธิสัตว์ทั้งหลายต้องไปเจอท่านให้ได้  
พระธรรมกาย  
พระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำปัจจุบัน  
พระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ มีศักดิ์เป็นหลานหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลวงพ่อทำนายไว้ว่าท่านจะได้เป็นสังฆราช แล้วก็ได้เป็นจริงๆ  
ดวงแก้วกายสิทธิ์ ไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์บริกรรมนิมิต แต่ผู้เป็นธรรมกายต่างรู้คุณค่าดี  
ดวงแก้วกายสิทธิ์สำหรับทำวิชชา  
หลวงพ่อวัดปากน้ำบวชพระฝรั่ง  
คุณยายท่านนี้ตั้งใจนั่งดีมาก ทำได้ด้วย นั่งตัวตรงสง่างามจริงๆ  
ห้องพระศูนย์รวมจักรพรรดิกายสิทธิ์  
แผนภูมิทางเดินของใจ ทั้ง ๗ ฐาน สำหรับการเริ่มฝึกภาวนา  
ดวงแก้ว องค์บริกรรมนิมิต ใช้เป็นสื่อรวมใจให้เป็นหนึ่ง ใจหยุด ใจนิ่ง บริกรรมนิมิตเรื่อยไป จนกว่าจะเห็นดวงนิมิตเปลี่ยนเป็นดวงปฐมมรรคที่ศูนย์กลางกาย  
หลวงพ่อวัดปากน้ำ ผู้เข้าถึงกายในกาย จนกระทั่งถึงธรรมกาย  
หลวงพ่อสอนภาวนาตามฐานทางเดินของใจทั้ง ๗ ฐาน  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...