Album: รอยพระพุทบาทสระบุรื

วันที่3ต.ค. ได้มีการถวายเครื่องจิตรดามหาปราสาทไว้มี่รอยพระพุทบาท มีเครื่องทรงถักด้วยครืสตัลและผ้าห่มรอบรอยพระพุทบาทสวยงามยิ่งนัก หากสมาชิกผ่านไปที่พระพุทบาทสระบุรีขอให้ได้เข้าไปโมทนาบุญนี้ด้วยกันและตอนนี้ก็กำลังจะบูรณะไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสมบูรณ์

รอยพระพุทบาทสระบุรื

อัปเดต 12 ตุลาคม 2010
DSC06697 แผ่นทองเหลืองที่เสร็จสมบูรณ์  
DSC05244 พระบรมสารีริกธาตุและพระอุปคุตองค์ใหญ่ ถวายไว้เป็นพุทบูชา 29 ม.ค 2553 ณ.ปัจจุบันได้อัญเชิญขึ้นบรรจุไว้ในเจดีย์องต์กลาง ณ วัดบ้านเด่น  
DSC05240 ถวายพระบรมสารีริกธาตุ แด่ ครูบาเทือง วัดบ้านเด่น  
DSC05245 เจดีย์ ทรงปิรามิดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเจดีย์ทรงต่างๆบรรจุพระบรมสารีริธาตุ ณ.ปัจจุบันนี้ได้อัญเชิญไว้ที่เจดีย์องค์ใหญ่วัดบ้านเด่นเมื่อวัน  
DSC06694 แผ่นทองเหลืองดุลลายที่ได้นำไปถวายในวันที่17ม.ค.2554  
DSC06653 ชายแดนไทยพม่า ได้นำหระพุทรูปหน้าตัก30นิ้ว 2องค์ไปยังเมืองหางเพื่อไปเป็นพระประทาน  
DSC06699 ไปกราบครูบาเทืองและได้นำแผ่นทองเหลืองดุลลายไปถวายณ.วัดบ้านเด่น  
DSC06692 ถวายผ้าห่มและตุงและสิ่งของต่างๆ  
DSC06701 เจดีย์องค์ประธานกำลังปิดทองและแผ่นทองเหลืองดุลลายจะนำไปไว้ที่คอระฆังของเจดีย์และจะมีการยกฉัตรในวันที่+18 ก.พ.2554  
DSC06635 พระประธานสมเด็จองค์ประฐม 2 องค์  
DSC06649 ถวายพระประธานและสิ่งของต่างๆ  
DSC06644 ถวายพระบรมสารีริกธาตุแด่เจ้าอาวาส 3 วัด  
DSC06625 ชาวคณะได้นำพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐม และ พระบรมสารีริกธาตุอีกจำนวนหนึ่งและธงพิชัยสงครามไปไว้ที่เมืองหางรวมทั้งสิ้น 3 วัด  
DSC06656 พระพม่าและอุบาสกมาร่วมนำพระไปยังเมืองหาง  
DSC06630 พระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ประฐมและพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันต์ต่างๆ และเคื่องสักการะ  
DSC06620 ธงพิชัยสงครามผ์นใหญ่ทางคณะจัดทำเป็นพิเศษได้นำไปไว้ที่วัดที่เมืองหาง  
DSC06635 สมเด็จองค์ประฐม 2 องค์ นำไปเป็นพระประธานที่วัดในเมืองหาง  
DSC06629 ถ่ายรูปรวมกับทหารชายแดนไว้เป็นที่ระลึก  
DSC06072  
DSC06057  
DSC06061  
DSC06059  
DSC06055  
Loading Photos......
Loading Photos......
JAIPIJID
วันที่3ต.ค. ได้มีการถวายเครื่องจิตรดามหาปราสาทไว้มี่รอยพระพุทบาท มีเครื่องทรงถักด้วยครืสตัลและผ้าห่มรอบรอยพระพุทบาทสวยงามยิ่งนัก หากสมาชิกผ่านไปที่พระพุทบาทสระบุรีขอให้ได้เข้าไปโมทนาบุญนี้ด้วยกันและตอนนี้ก็กำลังจะบูรณะไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสมบูรณ์

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...