Album: ระบำบันเทิงเภรี

ระบำบันเทิงเภรี<br /> ประวัติ ความเป็นมา ระบำบันเทิงเภรีเป็นระบำชุดหนึ่งที่วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองได้แนวคิดมา จากคำขวัญ ประจำจังหวัด วรรคที่ว่า “ถิ่นฐานทำกลอง” ซึ่งถือเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ระบำชุดนี้มุ่งเน้นที่จังหวะของการตีกลองอย่างสนุกสนาน อันประกอบด้วย กลองยาวและรำมะนา ทั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอุปนิสัยรักความสนุกสนานของชาวอ่างทอง อีกทั้งยังได้อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมอย่างหนึ่งของชาวอ่างทองไว้มิให้สูญหาย ระบำชุดนี้ จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2535<br /> <br /> ผู้ประดิษฐ์ท่ารำ คณะครู อาจารย์ภาควิชานาฏศิลปไทย<br /> <br /> ผู้ ประดิษฐ์ทำนองเพลง คณะครู อาจารย์ภาควิชาดุริยางค์ไทย โดยมีอาจารย์ปฐมรัตน์ ถิ่นธรณี อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (ขณะนั้น) เป็นที่ปรึกษาในการสร้างทำนองเพลง

ระบำบันเทิงเภรี

อัปเดต 2 เมษายน 2010
100 5756 vert  
ระบำบันเทิงเภรี  
Loading Photos......
Loading Photos......
rouenrarai
ระบำบันเทิงเภรี
ประวัติ ความเป็นมา ระบำบันเทิงเภรีเป็นระบำชุดหนึ่งที่วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองได้แนวคิดมา จากคำขวัญ ประจำจังหวัด วรรคที่ว่า “ถิ่นฐานทำกลอง” ซึ่งถือเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ระบำชุดนี้มุ่งเน้นที่จังหวะของการตีกลองอย่างสนุกสนาน อันประกอบด้วย กลองยาวและรำมะนา ทั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอุปนิสัยรักความสนุกสนานของชาวอ่างทอง อีกทั้งยังได้อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมอย่างหนึ่งของชาวอ่างทองไว้มิให้สูญหาย ระบำชุดนี้ จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2535

ผู้ประดิษฐ์ท่ารำ คณะครู อาจารย์ภาควิชานาฏศิลปไทย

ผู้ ประดิษฐ์ทำนองเพลง คณะครู อาจารย์ภาควิชาดุริยางค์ไทย โดยมีอาจารย์ปฐมรัตน์ ถิ่นธรณี อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (ขณะนั้น) เป็นที่ปรึกษาในการสร้างทำนองเพลง

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...