Album: ระบำพม่า-ไทย อธิฐาน

ระบำชุดนี้จัดเป็นระบำชุดพิเศษที่มีความหมายในด้านเจริญ สัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ในปี พ.ศ.2498 ๆพลๆ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มีบัญชาให้กรมศิลปากรนำคณะนาฏศิลป์ไปแสดงเผยแพร่ ในฐานะทูตวัฒนธรรม ณ ประเทศ พม่า ท่านผู้หญิง แผ้ว สนิทวงศ์เสนี,ครู ลมุล ยมะคุปต์เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ ครูมนตรี ตราโมท เป็นผู้ประพันธ์บทร้องและทำนองเพลง นายวิชิต มณไทวงศ์ ถอดคำแปลเป็นภาษาพม่า<br /> ท่ารำเป็นท่ารำของนาฏศิลป์ไทยและลีลานาฏศิลป์พม่า ผสานกันนับว่าเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามอีกชุดหนึ่ง<br /> เนื้อเพลง<br /> (เนื้อไทย) สองชั้น<br /> เราพี่น้องผองประชาพม่าไทย ขอน้อมใจอัญชลิตอธิษฐาน<br /> จะรักกันมั่นคงดำรงนาน จวบจนกาลฟ้าดินสูญสิ้นไป<br /> (เนื้อพม่า)<br /> โถบยี่ด่องชูเมียวดาบม่า-ไทย แลดส่ง พยา อเค่ยก่าน ปยูจ้าดา<br /> หยี่ เย้นอโก มยาเช่ต เสตชา ถ่าว้า เช่น แมย้ดี เสโป่วยา<br /> (เนื้อไทย) ชั้นเดียว<br /> ไทยรักพม่าด้วยสัจจาจริงใจ พม่ารักไทยด้วยจริงใจสัจจา เหมือนพี่เหมือนน้องร่วมเผ่าพ้องพงศา คลานตามกันมาตั้งแต่คราเยาว์วัย<br /> เราสองชาติมีพระพุทธศาสนา แนบแน่นวิญญาณ์เป็นยอดธงชัย<br /> ถึงต่างดินแดนเหมือนร่วมแคว้นผไท ด้วยว่าดวงใจยึดธงชัยเดียวกัน<br /> (เนื้อพม่า)<br /> เมตต่า เซก่า บม่า ไทย ถาส่า บม่าถ้าไทย อ้าล้า เขต เมตต่า<br /> ตะอู่ ด่งเช่น พว้าแบ เย้นบม่า ปะแนด เมตต่า อโก้นตี่ เส่ม่า<br /> ตูชี้ถัดช่า มิยัดโบ่วด้า ดาตะนา บ่าว่า เหว้นแย่นกว่ายี่ มาชา<br /> ต้าลา เยมเย อ๋องลั่นแย่ย มิยัด เส่งเด เช่ดจี๋ เชวัน ปิยะแต้ว มหี่ยัอช่า

ระบำพม่า-ไทย อธิฐาน

อัปเดต 10 กรกฎาคม 2010
100 2538 1  
Loading Photos......
Loading Photos......
rouenrarai
ระบำชุดนี้จัดเป็นระบำชุดพิเศษที่มีความหมายในด้านเจริญ สัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ในปี พ.ศ.2498 ๆพลๆ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มีบัญชาให้กรมศิลปากรนำคณะนาฏศิลป์ไปแสดงเผยแพร่ ในฐานะทูตวัฒนธรรม ณ ประเทศ พม่า ท่านผู้หญิง แผ้ว สนิทวงศ์เสนี,ครู ลมุล ยมะคุปต์เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ ครูมนตรี ตราโมท เป็นผู้ประพันธ์บทร้องและทำนองเพลง นายวิชิต มณไทวงศ์ ถอดคำแปลเป็นภาษาพม่า
ท่ารำเป็นท่ารำของนาฏศิลป์ไทยและลีลานาฏศิลป์พม่า ผสานกันนับว่าเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามอีกชุดหนึ่ง
เนื้อเพลง
(เนื้อไทย) สองชั้น
เราพี่น้องผองประชาพม่าไทย ขอน้อมใจอัญชลิตอธิษฐาน
จะรักกันมั่นคงดำรงนาน จวบจนกาลฟ้าดินสูญสิ้นไป
(เนื้อพม่า)
โถบยี่ด่องชูเมียวดาบม่า-ไทย แลดส่ง พยา อเค่ยก่าน ปยูจ้าดา
หยี่ เย้นอโก มยาเช่ต เสตชา ถ่าว้า เช่น แมย้ดี เสโป่วยา
(เนื้อไทย) ชั้นเดียว
ไทยรักพม่าด้วยสัจจาจริงใจ พม่ารักไทยด้วยจริงใจสัจจา เหมือนพี่เหมือนน้องร่วมเผ่าพ้องพงศา คลานตามกันมาตั้งแต่คราเยาว์วัย
เราสองชาติมีพระพุทธศาสนา แนบแน่นวิญญาณ์เป็นยอดธงชัย
ถึงต่างดินแดนเหมือนร่วมแคว้นผไท ด้วยว่าดวงใจยึดธงชัยเดียวกัน
(เนื้อพม่า)
เมตต่า เซก่า บม่า ไทย ถาส่า บม่าถ้าไทย อ้าล้า เขต เมตต่า
ตะอู่ ด่งเช่น พว้าแบ เย้นบม่า ปะแนด เมตต่า อโก้นตี่ เส่ม่า
ตูชี้ถัดช่า มิยัดโบ่วด้า ดาตะนา บ่าว่า เหว้นแย่นกว่ายี่ มาชา
ต้าลา เยมเย อ๋องลั่นแย่ย มิยัด เส่งเด เช่ดจี๋ เชวัน ปิยะแต้ว มหี่ยัอช่า

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...