Album: ระบำสุรฉธานีศรีอันดามัน

การ แสดงนาฏศิลป์เชิงสร้างสรรค์ชุด ระบำสุรฉธานีธานีศรีอันดามันนี้ เป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวในแถบจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งประกอบไปด้วย ระนอง สตูล ภูเก็ต พังงา ตรัง กระบี่ ผู้ประดิษฐ์ได้นำเอา ดอกไม้ พรรณไม้ สิ่งสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดข้างต้นนี้มาประดิษฐ์เป็นท่ารำรวม ทั้งทำนองเพลงและเครื่องแต่งกายออกมาในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว ประกอบกับดนตรีภาคใต้ตอนล่าง<br /> ผู้ประดิษฐ์ท่ารำ/นักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ระบำสุรฉธานีศรีอันดามัน

อัปเดต 25 มิถุนายน 2010
upload feedback vert  
Loading Photos......
Loading Photos......
rouenrarai
การ แสดงนาฏศิลป์เชิงสร้างสรรค์ชุด ระบำสุรฉธานีธานีศรีอันดามันนี้ เป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวในแถบจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งประกอบไปด้วย ระนอง สตูล ภูเก็ต พังงา ตรัง กระบี่ ผู้ประดิษฐ์ได้นำเอา ดอกไม้ พรรณไม้ สิ่งสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดข้างต้นนี้มาประดิษฐ์เป็นท่ารำรวม ทั้งทำนองเพลงและเครื่องแต่งกายออกมาในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว ประกอบกับดนตรีภาคใต้ตอนล่าง
ผู้ประดิษฐ์ท่ารำ/นักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...