Album: รักษาโรคด้วยพลังงานทางจิต

รักษาโรคด้วยพลังงานทางจิตทุกโรค เป็นวิทยาทาน ไม่ต้องนำผู้ป่วยมา เพียงใช้โทรศัพท์ติดต่อ หรือ puyy_999@hotmail.com

รักษาโรคด้วยพลังงานทางจิต

อัปเดต 14 มกราคม 2010
There is no photo in this album yet.
สง่าบวรศรี
รักษาโรคด้วยพลังงานทางจิตทุกโรค เป็นวิทยาทาน ไม่ต้องนำผู้ป่วยมา เพียงใช้โทรศัพท์ติดต่อ หรือ puyy_999@hotmail.com

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...