Album: รายการทำบุญในเดือนมีนาคม 2555 (ที่เปิดเผย)

รายการทำบุญในเดือนมีนาคม 2555 (ที่เปิดเผย)

อัปเดต 2 มีนาคม 2012
ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์อุบาลี อตุโล วันออกจากนิโรธสมาบัติ (ทำบุญครั้งที่ 8)  
ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์อุบาลี อตุโล วันออกจากนิโรธสมาบัติ (ทำบุญครั้งที่ 9)  
ทำบุญค่าภัตตาหารและโรงทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร วัดป่าขันติธรรม  
ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์อุบาลี อตุโล วันออกจากนิโรธสมาบัติ (ทำบุญครั้งที่ 6)  
ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์อุบาลี อตุโล วันออกจากนิโรธสมาบัติ (ทำบุญครั้งที่ 7)  
ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์อุบาลี อตุโล วันออกจากนิโรธสมาบัติ (ทำบุญครั้งที่ 5)  
ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์อุบาลี อตุโล วันออกจากนิโรธสมาบัติ (ทำบุญครั้งที่ 4)  
ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์อุบาลี อตุโล วันออกจากนิโรธสมาบัติ (ทำบุญครั้งที่ 3)  
ร่วมทำบุญสร้างบายศรี วัดห้วยน้ำเย็น จ.พิษณุโลก  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...