Album: ร่วมสร้างบุญต่อตนและคนอื่น

ทำบุญวัดที่ไม่เจริญได้อานิสงค์นัก วัดเจริญธรรมาราม บ.คำเจริญ ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ดินแดนอารยธรรมเก่าแก่ เมืองโบราณ<br /> วัดอาตมาเป็นวัดที่บริวารพญานาคอาศัยอยู่ ร่วมกันสร้างทำบุญ มีหลายโครงการที่ริเริ่มสร้าง ท่านนักบุญทั้งหลายโปรดช่วยเหลือด่วน<br /> อนุโมทนาสำหรับผู้อ่านทุกท่านด้วย สอบถามรายละเอียดได้ ที่ 0843932913

ร่วมสร้างบุญต่อตนและคนอื่น

อัปเดต 22 มีนาคม 2009
วัดเจริญธรรมาราม บ้านคำเจริญ ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี พระอาจารย์ขวัญ ญาณวีโร วัดปู่พญานาค  
Loading Photos......
Loading Photos......
พระขวัญ ญาณวีโร
ทำบุญวัดที่ไม่เจริญได้อานิสงค์นัก วัดเจริญธรรมาราม บ.คำเจริญ ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ดินแดนอารยธรรมเก่าแก่ เมืองโบราณ
วัดอาตมาเป็นวัดที่บริวารพญานาคอาศัยอยู่ ร่วมกันสร้างทำบุญ มีหลายโครงการที่ริเริ่มสร้าง ท่านนักบุญทั้งหลายโปรดช่วยเหลือด่วน
อนุโมทนาสำหรับผู้อ่านทุกท่านด้วย สอบถามรายละเอียดได้ ที่ 0843932913

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...