Album: วัดบวกครกหลวง

วัดบวกครกหลวง ตั้งอยู่ที่ บ้านบวกครกหลวง ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ มีจุดเ่ด่นอยู่ที่ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในวิหารไม่เก่าแก่ เขียนเรื่องพุทธประวัติและชาดกนิบาตจำนวน ๑๔ ห้องภาพ โดยฝีมือช่างไตชาวล้านนา วาดขึ้นมาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ความสวยงามของภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดบวกครกได้รับการยกย่องจากอาจารย์ น. ณ ปากน้ำ ว่าเป็นภาพเขียนที่ใช้ีันสดใสจัดจ้าน ท่าทีการใช้แปรงเหมือนกับภาพเขียนของอัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อย่างแวนโก๊ะ จิตรกรแนวอิมเพรสชั่นชาวดัตซ์<br /> <br /> นอกจากนี้นาคหน้าประตูเข้าพระวิหารทำเป็นรูปมกรอมนาคซึ่งนาคมีลักษณะเหมือนจะงอยปากนกแก้ว หรือจะงอยปากครุฑ วิหารมีองค์ประกอบสถาปัตยกรรมล้านนาที่สวยงามยิ่ง

วัดบวกครกหลวง

อัปเดต 25 กุมภาพันธ์ 2009
DSC05061sa  
DSC05058sa  
DSC05049sa  
DSC05050sa  
DSC05054sa  
DSC05055sa  
DSC05038sa  
DSC05040sa  
DSC05041s  
DSC05045sa  
DSC05047sa  
DSC05031sa  
DSC04920sa  
DSC04923sa  
DSC04929sa  
DSC05019sa  
DSC04902sa  
DSC04904sa  
DSC04909sa  
DSC04914sa  
Loading Photos......
Loading Photos......
Pandhaka
วัดบวกครกหลวง ตั้งอยู่ที่ บ้านบวกครกหลวง ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ มีจุดเ่ด่นอยู่ที่ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในวิหารไม่เก่าแก่ เขียนเรื่องพุทธประวัติและชาดกนิบาตจำนวน ๑๔ ห้องภาพ โดยฝีมือช่างไตชาวล้านนา วาดขึ้นมาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ความสวยงามของภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดบวกครกได้รับการยกย่องจากอาจารย์ น. ณ ปากน้ำ ว่าเป็นภาพเขียนที่ใช้ีันสดใสจัดจ้าน ท่าทีการใช้แปรงเหมือนกับภาพเขียนของอัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อย่างแวนโก๊ะ จิตรกรแนวอิมเพรสชั่นชาวดัตซ์

นอกจากนี้นาคหน้าประตูเข้าพระวิหารทำเป็นรูปมกรอมนาคซึ่งนาคมีลักษณะเหมือนจะงอยปากนกแก้ว หรือจะงอยปากครุฑ วิหารมีองค์ประกอบสถาปัตยกรรมล้านนาที่สวยงามยิ่ง

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...