Album: วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ (อยู่ระหว่างก

วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ (อยู่ระหว่างก

อัปเดต 20 กรกฎาคม 2008
ภาพบูรณะพระธาตุช่อแฮ 1  
ภาพบูรณะพระธาตุช่อแฮ 2  
ภาพบูรณะพระธาตุช่อแฮ 3  
ครูบาศรีวิชัย  
ศาลาข้อมูลความเป็นมาพระธาตุ  
บันไดทางขึ้นพระธาตุช่อแฮ 1  
บันไดทางขึ้นพระธาตุช่อแฮ 2  
บันไดทางขึ้นพระธาตุช่อแฮ 3  
บอร์ดข้อมูลประวัติความเป็นมาพระธาตุ  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...