Album: วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

อัปเดต 29 สิงหาคม 2008
ประตูทางเข้าองค์พระธาตุ  
พระพุทธรูปในวิหารน้อยหน้าพระธาตุ  
หน้าพระวิหาร วัดพระธาตุลำปางหลวง  
ป้ายวัดพระธาตุลำปางหลวง  
บันไดทางขึ้นวัดพระธาตุลำปางหลวง  
พระประธานในวิหาร วัดพระธาตุลำปางหลวง  
พระประธาน วัดพระธาตุลำปางหลวง 3  
ภายในพระวิหาร วัดพระธาตุลำปางหลวง  
พระพุทธรูปในวิหารน้อย  
พระพุทธรูป วัดพระธาตุลำปางหลวง 2  
อาสนะเจ้าหลวง  
100 6771  
พระประธาน วัดพระธาตุลำปางหลวง 1  
พระประธาน วัดพระธาตุลำปางหลวง 2  
พระธาตุลำปางหลวง 2  
พระพุทธรูป วัดพระธาตุลำปางหลวง 1  
วัดพระธาตุลำปางหลวง 2  
วัดพระธาตุลำปางหลวง 1  
พระธาตุลำปางหลวง  
วัดพระธาตุลำปางหลวง 3  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...