Album: วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง อ.เมือง จ.แ

วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง อ.เมือง จ.แ

อัปเดต 29 กันยายน 2008
ประตูทางเข้าพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง 3  
ช้างล้อมพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง 1  
ช้างล้อมพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง 2  
ประตูทางเข้าด้านหน้าพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง  
พระพุทธรูปภายในวิหารพระเจ้าปันต๋น วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง 1  
พระพุทธรูปภายในวิหารพระเจ้าปันต๋น วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง 2  
พระพุทธรูปองค์น้อยภายในวิหารพระเจ้าปันต๋น วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง 3  
ครูบาศรีวิชัย วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง 1  
ครูบาศรีวิชัย วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง 2  
พระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง 1  
พระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง 2  
ภายนอกวิหารพระเจ้าปันต๋น วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง 1  
ภายนอกวิหารพระเจ้าปันต๋น วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง 2  
พิพิธภัณฑ์ วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง  
ประตูทางขึ้น วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง  
พระพุทธรูป วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง  
พระฤาษี ประตูทางเข้าพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง  
ทางเข้าพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง  
หอระฆัง วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง  
พุทธมารดา 1  
พุทธมารดา 2  
พระประธาน วิหารพระเจ้าปันต๋น วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง  
พระพุทธรูปบนพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง  
พระวิหารพระปันต๋น  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...