Album: วัดอรุโณทัย

วัดอรุโณทัย

อัปเดต 14 พฤศจิกายน 2010
ศาลาบำเพ็ญหลังปัจจุบัน  
http://watarunotai.blogspot.com/  
อบรมให้โอวาทแก่เด็กๆ ที่มาวัดในวันพระ  
ให้เด็กเรียนรู้การบูชาพระ  
บิณฑบาตร  
เสาพระวิหารที่กำลังทำการก่อสร้างในปัจจุบัน  
เด็กที่ทางวัดสงเคราะห์  
PIC 0018  
พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
ขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระวิหาร  
โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคฤดูร้อน  
พระอาจารย์มหาวิโรจน์กับเด็กกำพร้า  
พระอาจารย์มหาวิโรจน์กับเด็กกำพร้า  
ภาพที่ระลึกพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกามาจำศีล  
พระมหาวิโรจน์ เจ้าอาวาสวัดอรุโณทัย  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...