Album: สอนลูกทำบุญ

พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสพระคาถานี้ว่า<br /> <br /> &quot;ถ้าบุรุษพึงทำบุญไซร้, พึงทำบุญนั้นบ่อย ๆ<br /> พึงทำความพอใจในบุญนั้น, เพราะว่า ความสั่งสมบุญทำให้เกิดสุข&quot;<br /> <br /> เนื้อความแห่งพระคาถานั้น มีว่า ถ้าบุรุษพึงทำบุญ ไซร้ ไม่พึงงดเว้นเสียด้วยเข้าใจว่า<br /> <br /> &quot;เราทำบุญครั้งเดียวแล้ว, พอล่ะ ด้วยบุญเพียงเท่านี้&quot;<br /> <br /> ดังนี้ แต่พึงทำบ่อย ๆ แม้ในขณะทำบุญนั้น พึงทำความพอใจ คือ ความชอบใจ ได้แก่ ความอุตสาหะในบุญ นั่นแหละ<br /> <br /> ถามว่า&quot;เพราะเหตุไร?&quot;<br /> <br /> วิสัชนาว่า&quot;เพราะว่า ความสั่งสมบุญ ให้เกิดสุข อธิบายว่า เพราะว่าความสั่งสม คือ ความพอกพูนซึ่งบุญ ชื่อว่าให้เกิดสุข เพราะเป็นเหตุนำความสุขมาให้ในโลกนี้และโลกหน้า&quot;<br /> <br /> (จาก...พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)<br /> <br /> 9 วิธี สอนลูกทำบุญ<br /> <br /> 1. บริจาคเงิน คุณแม่ให้ลูกเก็บเงินจากค่าขนม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญ เช่น ถวายสังฆทาน ซื้ออาหารแห้งถวายพระ หรือบริจาคเงินให้กับ เด็กยากไร้ คนพิการ เป็นต้น<br /> <br /> 2. บริจาคสิ่งของ จัดเก็บสิ่งของที่มีเกินความต้องการ เช่น เสื้อผ้า ของเล่น หรืออุปกรณ์การเรียน นำไปบริจาคให้กับเด็กยากจนหรือเด็กด้อยโอกาส โดยให้ลูกเป็นผู้เลือก<br /> <br /> 3. เกื้อกูลด้วยแรงกาย ให้ลูกลงแรง ลงมือช่วยเหลือผู้อื่น โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวหรือกิจวัตรประจำวันของเด็กๆ เช่น เก็บขยะละแวกบ้าน ช่วยถือของให้คนแก่ ช่วยงานคุณครูที่โรงเรียน หรือแม้แต่การเลี้ยงสัตว์และให้ลูกเป็นคนรับผิดชอบบางอย่างตามความสามารถก็ เป็นการปลูกฝังการให้ด้วยเช่นกัน<br /> <br /> 4. การให้ชีวิต เช่น ช่วยนกที่บาดเจ็บพลัดตกลงมาจากต้นไม้, ให้อาหาร ที่พักพิงกับลูกสุนัขที่พลัดหลงมาแถวบ้าน หรือช่วยรดน้ำต้นไม้ ที่เ**่ยวแห้งไม่มีใครดูแล ให้เจริญงอกงาม<br /> <br /> <br /> <br /> 5. ชื่นชมคนดี สอนให้ลูกมีความรู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นทำดี ขณะเดียวกันก็สอนให้ลูกชักชวนหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำความดีด้วย เพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ บุญกุศลจากความดีนั้น<br /> <br /> 6. รู้จักรักษาตน คือการไม่ก่อความเดือดร้อน เอาเปรียบ หรือเบียดเบียนผู้อื่น เช่น ฆ่าสัตว์ ลักขโมย โกหก หรือเข้าหาสิ่งเสพติด อบายมุข บุญประเภทนี้ เรียกว่าการรักษาศีล<br /> <br /> 7. คิดดี คิดชอบ เมื่อประสบเหตุการณ์ใดก็ตาม ควรใช้ความถูกต้องเป็นหลัก (ไม่ใช่ถูกใจ) โดยพ่อแม่ควรสนับสนุนให้ลูกได้ฟัง อ่าน และได้เห็นสิ่งที่ดีงาม เช่น แนะนำหนังสือที่ดี รายการโทรทัศน์ที่มีประโยชน์กับลูก<br /> <br /> 8. ฝึกการครองสติ เด็ก

สอนลูกทำบุญ

อัปเดต 21 พฤศจิกายน 2012
33 20100325151457.  
Loading Photos......
Loading Photos......
auto1471
พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสพระคาถานี้ว่า

"ถ้าบุรุษพึงทำบุญไซร้, พึงทำบุญนั้นบ่อย ๆ
พึงทำความพอใจในบุญนั้น, เพราะว่า ความสั่งสมบุญทำให้เกิดสุข"

เนื้อความแห่งพระคาถานั้น มีว่า ถ้าบุรุษพึงทำบุญ ไซร้ ไม่พึงงดเว้นเสียด้วยเข้าใจว่า

"เราทำบุญครั้งเดียวแล้ว, พอล่ะ ด้วยบุญเพียงเท่านี้"

ดังนี้ แต่พึงทำบ่อย ๆ แม้ในขณะทำบุญนั้น พึงทำความพอใจ คือ ความชอบใจ ได้แก่ ความอุตสาหะในบุญ นั่นแหละ

ถามว่า"เพราะเหตุไร?"

วิสัชนาว่า"เพราะว่า ความสั่งสมบุญ ให้เกิดสุข อธิบายว่า เพราะว่าความสั่งสม คือ ความพอกพูนซึ่งบุญ ชื่อว่าให้เกิดสุข เพราะเป็นเหตุนำความสุขมาให้ในโลกนี้และโลกหน้า"

(จาก...พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)

9 วิธี สอนลูกทำบุญ

1. บริจาคเงิน คุณแม่ให้ลูกเก็บเงินจากค่าขนม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญ เช่น ถวายสังฆทาน ซื้ออาหารแห้งถวายพระ หรือบริจาคเงินให้กับ เด็กยากไร้ คนพิการ เป็นต้น

2. บริจาคสิ่งของ จัดเก็บสิ่งของที่มีเกินความต้องการ เช่น เสื้อผ้า ของเล่น หรืออุปกรณ์การเรียน นำไปบริจาคให้กับเด็กยากจนหรือเด็กด้อยโอกาส โดยให้ลูกเป็นผู้เลือก

3. เกื้อกูลด้วยแรงกาย ให้ลูกลงแรง ลงมือช่วยเหลือผู้อื่น โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวหรือกิจวัตรประจำวันของเด็กๆ เช่น เก็บขยะละแวกบ้าน ช่วยถือของให้คนแก่ ช่วยงานคุณครูที่โรงเรียน หรือแม้แต่การเลี้ยงสัตว์และให้ลูกเป็นคนรับผิดชอบบางอย่างตามความสามารถก็ เป็นการปลูกฝังการให้ด้วยเช่นกัน

4. การให้ชีวิต เช่น ช่วยนกที่บาดเจ็บพลัดตกลงมาจากต้นไม้, ให้อาหาร ที่พักพิงกับลูกสุนัขที่พลัดหลงมาแถวบ้าน หรือช่วยรดน้ำต้นไม้ ที่เ**่ยวแห้งไม่มีใครดูแล ให้เจริญงอกงาม5. ชื่นชมคนดี สอนให้ลูกมีความรู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นทำดี ขณะเดียวกันก็สอนให้ลูกชักชวนหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำความดีด้วย เพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ บุญกุศลจากความดีนั้น

6. รู้จักรักษาตน คือการไม่ก่อความเดือดร้อน เอาเปรียบ หรือเบียดเบียนผู้อื่น เช่น ฆ่าสัตว์ ลักขโมย โกหก หรือเข้าหาสิ่งเสพติด อบายมุข บุญประเภทนี้ เรียกว่าการรักษาศีล

7. คิดดี คิดชอบ เมื่อประสบเหตุการณ์ใดก็ตาม ควรใช้ความถูกต้องเป็นหลัก (ไม่ใช่ถูกใจ) โดยพ่อแม่ควรสนับสนุนให้ลูกได้ฟัง อ่าน และได้เห็นสิ่งที่ดีงาม เช่น แนะนำหนังสือที่ดี รายการโทรทัศน์ที่มีประโยชน์กับลูก

8. ฝึกการครองสติ เด็ก

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...