Album: สายมหาญาณะ

สายมหาญาณะเป็นสายที่๋ืืปฏิบัติธรรมผู้ที่ต้องการสร้างบารมี ผู้ใดต้องการมเรียนรู้ในทางธรรม ทำอย่างไรจะให้จิตใจของเราสว่างสดใส จิตที่เป็นกุศล จิตที่ไม่มีอกุศล สายมหาญาณะมีการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมาย มีการเรียนรู้ในเรื่องของการดับล้งรรมกิเลส ตัวอกุศลธรรมในกองสังขาร มีการเรียนรู้ในเรื่องของพลังงาน การนำพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การทำความเข้าในเรื่องของลมหายใจ มีการฝึกสติให้มีสมาธิให้มากขึ้น การละวางในเรื่องของกิเลส การฝึกการนั่งสมาธิให้ถูถวิธีอย่างแท้จริงผู้ใดต้องการเรียนสายมหาญาณะ เข้ามาคุยหรือสอบถามปัญหากันได้นะค่ะ

สายมหาญาณะ

อัปเดต 5 กันยายน 2008
รูปปู่สิงขร  
ตอนปู่ออกนิโรธค่ะ  
รูปหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรค่ะ  
Loading Photos......
Loading Photos......
ปฐมราชันย์
สายมหาญาณะเป็นสายที่๋ืืปฏิบัติธรรมผู้ที่ต้องการสร้างบารมี ผู้ใดต้องการมเรียนรู้ในทางธรรม ทำอย่างไรจะให้จิตใจของเราสว่างสดใส จิตที่เป็นกุศล จิตที่ไม่มีอกุศล สายมหาญาณะมีการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมาย มีการเรียนรู้ในเรื่องของการดับล้งรรมกิเลส ตัวอกุศลธรรมในกองสังขาร มีการเรียนรู้ในเรื่องของพลังงาน การนำพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การทำความเข้าในเรื่องของลมหายใจ มีการฝึกสติให้มีสมาธิให้มากขึ้น การละวางในเรื่องของกิเลส การฝึกการนั่งสมาธิให้ถูถวิธีอย่างแท้จริงผู้ใดต้องการเรียนสายมหาญาณะ เข้ามาคุยหรือสอบถามปัญหากันได้นะค่ะ

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...