Album: สายหลวงปู่มั่น

สายหลวงปู่มั่น

อัปเดต 28 ตุลาคม 2009
หลวงตาและสมเด็จฯ4  
สมเด็จญาณสังวร  
สมเด็จญาณสังวร หลวงปู่ชอบ ฐานสโม  
หลวงปู่ศรีจันทร์ 1  
หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ  
หลวงตาและสมเด็จฯ3  
สมเด็จญาณสังวร (พระพี่เลี้ยง) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพโลภิกษุ  
หลวงตามหาบัว 25เม.ย.50 วัดอโศการาม 005  
หลวงตาและสมเด็จฯ2  
หลวงตาและสมเด็จฯ3  
หลวงปู่ชอบ  
หลวงปู่ชอบ1  
หลวงปู่ชอบ2  
หลวงตามหาบัว  
พระสังฆราช หลวงปู่ศรีจันทร์ วัดเลยหลง อ.เมือง จ.เลย  
สมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวร  
พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  
พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  
พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  
สมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวร  
หลวงพ่อวัน อุตฺตโม  
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ และวัดป่าบ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย  
พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  
สามอาจารย์ ศิษย์รุ่นใหญ่  
พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร  
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม  
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 01  
สมเด็จสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)  
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ  
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร  
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี  
หลวงปู่ขาว อนาลโย  
มหาบัว ญาณสัมปันโน  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...