Album: หลวงปู่มหาผิน สุมโน

หลวงปู่มหาผิน สุมโน ท่านปรารภว่า เราหมดอายุ96นะ จัดการเรื่องกระดูกเราให้ด้วยนะ ค่าเมรุ50,000ได้ไหม แล้วท่านก็กล่าวต่ออีกว่า ทำเหรียญนะ รุ่นแรกรุ่นสุดท้าย งานเราคนเยอะ จะไม่มีอะไรให้เขา แล้วท่านก็หยิบเส้นเกศาท่าน ที่ท่านเก็บมาตั้งแต่ปี2540-ปัจจุบัน ให้ผมทั้งหมด พร้อมทั้หยิบขวดน้ำอธิฐานจิต ส่งให้ เมื่อทราบแบบนี้ผมรู้ว่า ท่านปลงสังขารแล้ว แล้วท่านก็สั่งว่าให้ไปทำหนังสือมา1ฉบับให้เธอรับผิดชอบสร้างเหรียญเราและกระดูกอาตมา อาตมาจะเซ็นเป็นหลักฐานทางโลก แต่ทางธรรมอาตมารู้กับเธอ แต่ผมก็อาราธนาท่านรักษาธาตุขันธ์อยู่ต่อไป<br /> ท่านบอกว่าก่อนทำจะให้ยังไงและหลังทำ ผมเลยกราบเรียนท่านว่า ก่อนทำหลวงปู่ดูก่อน หลังทำหลวงปู่อธิฐานจิตก่อน ท่านตอบว่า ได้ แล้วก็สนทนาธรรมกับท่านเรื่องปฎิบัติต่อไป<br /> http://www.facebook.com/groups/226951157350091

หลวงปู่มหาผิน สุมโน

อัปเดต 15 กุมภาพันธ์ 2012
หลวงปู่มหาผิน สุมโน  
หลวงปู่มหาผิน สุมโน  
หลวงปู่มหาผิน สุมโน พระอรหันต์แดนใต้  
หลวงปู่มหาผิน สุมโน  
Loading Photos......
Loading Photos......
nayple
หลวงปู่มหาผิน สุมโน ท่านปรารภว่า เราหมดอายุ96นะ จัดการเรื่องกระดูกเราให้ด้วยนะ ค่าเมรุ50,000ได้ไหม แล้วท่านก็กล่าวต่ออีกว่า ทำเหรียญนะ รุ่นแรกรุ่นสุดท้าย งานเราคนเยอะ จะไม่มีอะไรให้เขา แล้วท่านก็หยิบเส้นเกศาท่าน ที่ท่านเก็บมาตั้งแต่ปี2540-ปัจจุบัน ให้ผมทั้งหมด พร้อมทั้หยิบขวดน้ำอธิฐานจิต ส่งให้ เมื่อทราบแบบนี้ผมรู้ว่า ท่านปลงสังขารแล้ว แล้วท่านก็สั่งว่าให้ไปทำหนังสือมา1ฉบับให้เธอรับผิดชอบสร้างเหรียญเราและกระดูกอาตมา อาตมาจะเซ็นเป็นหลักฐานทางโลก แต่ทางธรรมอาตมารู้กับเธอ แต่ผมก็อาราธนาท่านรักษาธาตุขันธ์อยู่ต่อไป
ท่านบอกว่าก่อนทำจะให้ยังไงและหลังทำ ผมเลยกราบเรียนท่านว่า ก่อนทำหลวงปู่ดูก่อน หลังทำหลวงปู่อธิฐานจิตก่อน ท่านตอบว่า ได้ แล้วก็สนทนาธรรมกับท่านเรื่องปฎิบัติต่อไป
http://www.facebook.com/groups/226951157350091

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...