Album: หลวง พ่อสนอง กตปุญโญ

วัดสังฆทาน

หลวง พ่อสนอง กตปุญโญ

อัปเดต 10 กรกฎาคม 2010
ลิงนำ  
ป้ายธรรม  
ติดบอร์ดธรรมะ  
บทความทางธรรม : หลวงพ่อสอน "อยากเห็น .." ที่เขานั่งเห็นโน่นเห็นนี่น่ะก็ต้องเห็นจิตตัวเองก่อน นั่งไปเห็นนรกเห็นสวรรค์น่ะ แท้ที่จริงพระพุทธเจ้าสอนให้เห  
บทความทางธรรม : หลวงพ่อสอน "ทุกข์คืออะไร .." ทุกข์ คือ ความคิดนี่แหละ ความคิดที่ปรารถนาออกไปนอกตัวนอกตน หรืออยากเป็นโน่นเป็นนี่ แต่เป็นไม่ได้ดังใจตัว  
บทความทางธรรม : หลวงพ่อสอน "สำหรับคนฉลาด .." คนโง่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้นะ คนโง่สงบใจไม่ได้นะ คนที่สงบใจไม่ได้ก็ยังฉลาดในใจตัวเองไม่ได้ คนปัญญา  
บทความทางธรรม : หลวงพ่อสอน "คิดให้ดี .." ความตายถือว่าเป็นการสูญเสียที่สุดในชีวิตของพวกเรา เพราะเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็ต้องเสียดายอาลัยอาว  
บทความทางธรรม : หลวงพ่อสอน "คนใจงาม .." การที่เรามาปฏิบัติธรรม ทำใจให้สงบนี้เป็นการมาศึกษาตัวเอง เป็นการค้นคว้าชีวิตที่แท้จริงว่าใจเราเป็นอย่างไร มาว  
บทความทางธรรม : หลวงพ่อสอน "เริ่มที่จิต.." คนเราโดยมากก็ปล่อยไปตามอารมณ์ เพ้อฝันไปตามอารมณ์ตัวเอง พอใจอย่างใดก็ไม่เคยรู้ใจตัวเอง ไม่เคยขัดใจตัวเอง เข  
บทความทางธรรม : หลวงพ่อสอน "พระอยู่ที่การปฏิบัติ.." คนเราเมื่อตกอยู่ในทาสของอารมณ์ มีความโกรธ ความเกลียด จิตใจว้าวุ่น ไม่เคยสงบ เป็นคนเจ้าอารมณ์ เมื่  
102448.jpg  
100723.jpg  
100720.jpg  
100721.jpg  
100722.jpg  
100067.jpg  
100068.jpg  
100069.jpg  
100065.jpg  
100066.jpg  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...