Album: >>หวงและห่วง<<

หวง..คือ..การทำให้ตัวคุณเอง..มีความสุข<br /> ห่วง..คือ..การทำให้คนที่คุณรัก..มีความสุข<br /> <br /> หวง..คือ..การผูกมัดคนที่คุณรัก..ด้วยกาย<br /> ห่วง..คือ..การผูกมัดคนที่คุณรัก..ด้วยใจ<br /> <br /> หวง..คือ..การ..เห็นคือแก่ตัว<br /> ห่วง..คือ..การ..เสียสละ<br /> <br /> หวง..คือ..การที่คุณให้เขาทำอะไร..ในกรอบของคุณ<br /> ห่วง..คือ..การที่คุณให้เขาทำอะไร..ในกรอบของเขา<br /> <br /> หวง..คือ..ประโยคคำสั่ง<br /> ห่วง..คือ..ประโยคขอร้อง<br /> <br /> หวง..คือ..คุณรักเขา..และต้องการให้เขารักคุณ<br /> ห่วง..คือ..คุณรักเขา..แต่ไม่ต้องการให้เขารักคุณ<br /> <br /> หวง..คือ..สิ่งที่ทำแล้วเกิดความ..ทุกข์ใจ<br /> ห่วง..คือ..สิ่งที่คุณทำแล้วเกิดความ..สุขใจ<br /> <br /> หวง..คือ..การทำสิ่งที่ไร้สาระ..เพื่อให้เขาต้องอยู่กับคุณ<br /> ห่วง..คือ..การทำสิ่งมีสาระ..ที่ไม่ต้องการให้เขาอยู่กับคุณ<br /> <br /> หวง..คือ..การออกไป..เต้นแรง เต้นกา<br /> ห่วง..คือ..การอยู่เฉยๆ..นั่งมองเพียงเงียบๆ<br /> <br /> หวง..คือ..การบังคับ ขู่เข็ญ โดยเขา..ไม่เต็มใจ<br /> ห่วง..คือ..การปล่อยให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขา..พอใจ<br /> <br /> หวง..คือ..ความรักที่..จอมปลอม<br /> ห่วง..คือง.ความรักที่..แท้จริง

>>หวงและห่วง<<

อัปเดต 28 ตุลาคม 2011
85827m93194  
Loading Photos......
Loading Photos......
นารภัทร
หวง..คือ..การทำให้ตัวคุณเอง..มีความสุข
ห่วง..คือ..การทำให้คนที่คุณรัก..มีความสุข

หวง..คือ..การผูกมัดคนที่คุณรัก..ด้วยกาย
ห่วง..คือ..การผูกมัดคนที่คุณรัก..ด้วยใจ

หวง..คือ..การ..เห็นคือแก่ตัว
ห่วง..คือ..การ..เสียสละ

หวง..คือ..การที่คุณให้เขาทำอะไร..ในกรอบของคุณ
ห่วง..คือ..การที่คุณให้เขาทำอะไร..ในกรอบของเขา

หวง..คือ..ประโยคคำสั่ง
ห่วง..คือ..ประโยคขอร้อง

หวง..คือ..คุณรักเขา..และต้องการให้เขารักคุณ
ห่วง..คือ..คุณรักเขา..แต่ไม่ต้องการให้เขารักคุณ

หวง..คือ..สิ่งที่ทำแล้วเกิดความ..ทุกข์ใจ
ห่วง..คือ..สิ่งที่คุณทำแล้วเกิดความ..สุขใจ

หวง..คือ..การทำสิ่งที่ไร้สาระ..เพื่อให้เขาต้องอยู่กับคุณ
ห่วง..คือ..การทำสิ่งมีสาระ..ที่ไม่ต้องการให้เขาอยู่กับคุณ

หวง..คือ..การออกไป..เต้นแรง เต้นกา
ห่วง..คือ..การอยู่เฉยๆ..นั่งมองเพียงเงียบๆ

หวง..คือ..การบังคับ ขู่เข็ญ โดยเขา..ไม่เต็มใจ
ห่วง..คือ..การปล่อยให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขา..พอใจ

หวง..คือ..ความรักที่..จอมปลอม
ห่วง..คือง.ความรักที่..แท้จริง

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...