Album: หากท่านลด

หากท่านลดการพูดให้น้อยลง...<br /> ท่านจะทำหลายอย่างได้มากขึ้น<br /> หากท่านรักตัวเองให้น้อยลง...<br /> ท่านจะเข้าใจคนที่ท่านรักได้มากขึ้น<br /> <br /> หากท่านลดทิฐิให้น้อยลง...<br /> ท่านจะรู้จักอภัยให้มากขึ้น<br /> หากท่านกระโดดให้น้อยลง...<br /> ท่านจะเดินได้มั่นคงมากขึ้น<br /> <br /> หากท่านก้มหน้าให้น้อยลง...<br /> ท่านจะมองเห็นได้ไกลขึ้น<br /> หากท่านพักเหนื่อยให้น้อยลง...<br /> ท่านจะรู้จักความสบายได้มากขึ้น<br /> <br /> <br /> หากท่านเห็นแก่ตัวให้น้อยลง...<br /> จะมีคนรอดชีวิตมากขึ้น<br /> หากท่านแบกของหนักให้น้อยลง...<br /> ชีวิตของท่านจะเบาขึ้น

หากท่านลด

อัปเดต 19 กันยายน 2011
imagesCAPKZL5D  
Loading Photos......
Loading Photos......
นารภัทร
หากท่านลดการพูดให้น้อยลง...
ท่านจะทำหลายอย่างได้มากขึ้น
หากท่านรักตัวเองให้น้อยลง...
ท่านจะเข้าใจคนที่ท่านรักได้มากขึ้น

หากท่านลดทิฐิให้น้อยลง...
ท่านจะรู้จักอภัยให้มากขึ้น
หากท่านกระโดดให้น้อยลง...
ท่านจะเดินได้มั่นคงมากขึ้น

หากท่านก้มหน้าให้น้อยลง...
ท่านจะมองเห็นได้ไกลขึ้น
หากท่านพักเหนื่อยให้น้อยลง...
ท่านจะรู้จักความสบายได้มากขึ้น


หากท่านเห็นแก่ตัวให้น้อยลง...
จะมีคนรอดชีวิตมากขึ้น
หากท่านแบกของหนักให้น้อยลง...
ชีวิตของท่านจะเบาขึ้น

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...