Album: อุบาสิกาพัชราภา โพธิ์ม่วง

อุบาสิกาพัชราภา หรือแม่พัช ของศิษยานุศิษย์ทุกคนที่ให้ความเคารพบูชา ด้วยวัยเพียง๔๗ปีของแม่ ซึ่งดูแล้วแทบจะเทียบไม่ได้กับคุณวุฒิ ที่แม่มีให้กับบุคคลทั่วไปที่ได้มาพบสัมผัส ซึ่งล้วนแต่ได้รับความอิ่มเอิบใจ ทั้งจากกิริยา และแววตาอันอบอุ่นและดูเมตตาของแม่ โดยเฉพาะพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ถ่ายทอดออกมาจากปากแม่ ล้วนทำให้ผู้ที่ได้มาพบปะ สนทนา หรือมีปัญหาเข้ามาปรึกษาแม่ จะอิ่มเอมในใจ จนคลายความทุกข์กายใจไปในที่สุด ด้วยแรงอธิษฐานของแม่ที่จะร่วมดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา โดยยึดมั่นและเทอดทูนในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ตลอดจนคุณแห่งเทพยดาทุกๆพระองค์ที่แม่ได้ให้ความเคารพบูชามาตลอด แม่ได้รวมลูกศิษย์สร้างพุทธเทวสถานขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา ของผู้คนทั้งหลาย ให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมและประกอบกิจทางศาสนาเช่นการร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ การปฏิบัติบูชาองค์พระพิฆเณศ พระแม่อุมา และพระแม่กวนอิม ซึ่งสำเร็จลุล่วงภายในเวลาเพียงเก้าเดือนเศษ มีลูกศิษย์เสนอสถานที่ให้มากมายแต่ก็มาสรุปได้ที่หมู่บ้านเอกอัมพร ต.หนองกรด จ.นครสวรรค์ ด้วยปณิธาณของแม่พัชที่จะเป็นผู้รวบรวมกำลังบุญจากศิษย์และคนทั่วไปร่วมกันจรรโลงพุทธศาสนา แม่ตั้งปณิธาณว่าเมื่อสร้างเทวสถานแล้วเสร็จเมื่อไร จะเริ่มจัดกฐิน หรือ ผ้าป่าไปยังวัดที่ห่างไกลความเจริญ และเมื่อวันที่๒มกราคม๒๕๕๓ แม่ได้จ้ดผ้าป่ากองแรกของเทวสถานไปทอดณ.วัดตลุกมะขาม บ้านป่าแดง จ.ตาก ได้ปัจจัยเข้าวัดเกือบสองแสนบาท อันเป็นที่ปลื้มปิติแก่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ ซึ่งแม่บอกว่าจัดอย่างนี้ทุกปีปีละครั้ง นั่นคือเจตนาที่แม่ได้อธิษฐานจิตจะทำ แล้วได้กระทำแล้ว แต่แม่ยังมีดำริที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรม แห่งที่สองให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมที่กว้างขวางกว่าเดิมเพราะที่พุทธเทวสถาน เอกอัมพรนี้เริ่มจะดูคับแคบลงไปแล้วเวลาที่คนมาพร้อมกันมากๆ โดยที่แม่ตั้งใจจะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจ.นครสวรรค์ อันมีรูปหล่อองค์พระพิฆเณศองค์ใหญ่ องค์พระแม่อุมา พระแม่กวนอิม และวิหารรวมพระอริยสงฆ์ที่คนไทยให้ความเคารพบูชา แม่พัชบอกกล่าวกับศิษย์ทั้งหลายเสมอมาว่า ผู้ที่ได้ร่วมกันทำบุญร่วมกับแม่ในภพภูมินี้เกิด จากแรงอธิษฐานของแม่ ให้ผู้ที่ได้เคยเกิดและร่วมบุญ ให้ความเกื้อหนุนกันมาในทุกภพทุกชาติกลับมาร่วมสร้างทานอันยิ่งใหญ่นี้อีกคร้งในภพนี้ จึงขอบอกบุญกับผู้ที่มีจิตศรั

อุบาสิกาพัชราภา โพธิ์ม่วง

อัปเดต 4 มกราคม 2011
IMG 0447  
IMG 0929  
IMG 2686  
IMG 5960  
IMG 0341  
DSC1041 228  
Loading Photos......
Loading Photos......
ราชสีหกุล
อุบาสิกาพัชราภา หรือแม่พัช ของศิษยานุศิษย์ทุกคนที่ให้ความเคารพบูชา ด้วยวัยเพียง๔๗ปีของแม่ ซึ่งดูแล้วแทบจะเทียบไม่ได้กับคุณวุฒิ ที่แม่มีให้กับบุคคลทั่วไปที่ได้มาพบสัมผัส ซึ่งล้วนแต่ได้รับความอิ่มเอิบใจ ทั้งจากกิริยา และแววตาอันอบอุ่นและดูเมตตาของแม่ โดยเฉพาะพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ถ่ายทอดออกมาจากปากแม่ ล้วนทำให้ผู้ที่ได้มาพบปะ สนทนา หรือมีปัญหาเข้ามาปรึกษาแม่ จะอิ่มเอมในใจ จนคลายความทุกข์กายใจไปในที่สุด ด้วยแรงอธิษฐานของแม่ที่จะร่วมดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา โดยยึดมั่นและเทอดทูนในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ตลอดจนคุณแห่งเทพยดาทุกๆพระองค์ที่แม่ได้ให้ความเคารพบูชามาตลอด แม่ได้รวมลูกศิษย์สร้างพุทธเทวสถานขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา ของผู้คนทั้งหลาย ให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมและประกอบกิจทางศาสนาเช่นการร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ การปฏิบัติบูชาองค์พระพิฆเณศ พระแม่อุมา และพระแม่กวนอิม ซึ่งสำเร็จลุล่วงภายในเวลาเพียงเก้าเดือนเศษ มีลูกศิษย์เสนอสถานที่ให้มากมายแต่ก็มาสรุปได้ที่หมู่บ้านเอกอัมพร ต.หนองกรด จ.นครสวรรค์ ด้วยปณิธาณของแม่พัชที่จะเป็นผู้รวบรวมกำลังบุญจากศิษย์และคนทั่วไปร่วมกันจรรโลงพุทธศาสนา แม่ตั้งปณิธาณว่าเมื่อสร้างเทวสถานแล้วเสร็จเมื่อไร จะเริ่มจัดกฐิน หรือ ผ้าป่าไปยังวัดที่ห่างไกลความเจริญ และเมื่อวันที่๒มกราคม๒๕๕๓ แม่ได้จ้ดผ้าป่ากองแรกของเทวสถานไปทอดณ.วัดตลุกมะขาม บ้านป่าแดง จ.ตาก ได้ปัจจัยเข้าวัดเกือบสองแสนบาท อันเป็นที่ปลื้มปิติแก่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ ซึ่งแม่บอกว่าจัดอย่างนี้ทุกปีปีละครั้ง นั่นคือเจตนาที่แม่ได้อธิษฐานจิตจะทำ แล้วได้กระทำแล้ว แต่แม่ยังมีดำริที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรม แห่งที่สองให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมที่กว้างขวางกว่าเดิมเพราะที่พุทธเทวสถาน เอกอัมพรนี้เริ่มจะดูคับแคบลงไปแล้วเวลาที่คนมาพร้อมกันมากๆ โดยที่แม่ตั้งใจจะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจ.นครสวรรค์ อันมีรูปหล่อองค์พระพิฆเณศองค์ใหญ่ องค์พระแม่อุมา พระแม่กวนอิม และวิหารรวมพระอริยสงฆ์ที่คนไทยให้ความเคารพบูชา แม่พัชบอกกล่าวกับศิษย์ทั้งหลายเสมอมาว่า ผู้ที่ได้ร่วมกันทำบุญร่วมกับแม่ในภพภูมินี้เกิด จากแรงอธิษฐานของแม่ ให้ผู้ที่ได้เคยเกิดและร่วมบุญ ให้ความเกื้อหนุนกันมาในทุกภพทุกชาติกลับมาร่วมสร้างทานอันยิ่งใหญ่นี้อีกคร้งในภพนี้ จึงขอบอกบุญกับผู้ที่มีจิตศรั

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...