Album: ึหาใจพบเมื่อไหร่...ก็จะหาธรรมพบเมื่อนั้น

&#039;&#039;ค้นหาใจตัวเองให้เจอ: ดีกว่าค้นหาธรรมในธรรมของผู้อื่น&#039;&#039; <br /> &#039;&#039;ธรรมมีอยู่ทุกบ้าน.. แต่หาธรรมในบ้านตนไม่เจอ&#039;&#039;<br /> &#039;&#039;หาของง่ายให้เป็นยาก : หาของยากให้เป็นง่าย&#039;&#039;<br /> &#039;&#039;อย่าหลงธรรมของคนอื่น : หากคนอื่นธรรมไม่มี&#039;&#039;<br /> &#039;&#039;เอา*สติพิจารณา *ให้เป็นธรรม : อย่า เอา*อคติพิจารณา* จะเป็นบาปแก่*ใจ*ตน เอง.......

ึหาใจพบเมื่อไหร่...ก็จะหาธรรมพบเมื่อนั้น

อัปเดต 3 กุมภาพันธ์ 2018
164952  
164946  
164951  
164948  
164947  
164950  
164949  
Loading Photos......
Loading Photos......
Khobkhoon
''ค้นหาใจตัวเองให้เจอ: ดีกว่าค้นหาธรรมในธรรมของผู้อื่น''
''ธรรมมีอยู่ทุกบ้าน.. แต่หาธรรมในบ้านตนไม่เจอ''
''หาของง่ายให้เป็นยาก : หาของยากให้เป็นง่าย''
''อย่าหลงธรรมของคนอื่น : หากคนอื่นธรรมไม่มี''
''เอา*สติพิจารณา *ให้เป็นธรรม : อย่า เอา*อคติพิจารณา* จะเป็นบาปแก่*ใจ*ตน เอง.......

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...