Album: เข้าพรรษา52กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์

ตระเวนทำบุญเข้าพรรษา เยี่ยมชมถิ่นมงคลสถาน(สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนา เป็นคำพูดของท่านพระอาจารย์ มั่น ภูริทัตตเถระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนากัมมัธฐาน

เข้าพรรษา52กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์

อัปเดต 12 กรกฎาคม 2009
There is no photo in this album yet.
12PANNA
ตระเวนทำบุญเข้าพรรษา เยี่ยมชมถิ่นมงคลสถาน(สถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนา เป็นคำพูดของท่านพระอาจารย์ มั่น ภูริทัตตเถระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนากัมมัธฐาน

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...