Album: เสนาสนะ ที่สงบ สัปปายะ และพัฒนาจิต

ประมาณ ๑๐ เดือนกว่า ย่างเข้าเดือนที่ ๑๑ จากศูนย์ ไม่มีอะไรเลย มาปัจจุบันนี้ ร่มรื่น สัปปายะ งดงาม และสงบ...

เสนาสนะ ที่สงบ สัปปายะ และพัฒนาจิต

อัปเดต 13 ตุลาคม 2010
บัวหลวงสองสี ที่สามัคคีกัน...  
บริเวณหน้ากุฏิ มองสุดทางเป็นเสนาสนะที่ร่มรื่นฯ  
ทางเดินจากหน้าประตู เข้าสู่กุฏิหมายเลข ๑  
ภาพถ่ายจากลานน้ำปานะ มองไปยังกุฏิหมายเลข ๑ ความภูมิใจในการรักษาข้อวัตร ช่วยกันดูแล ความสะอาด และปรับให้น่าอาศัย ตามพุทธบัญญัติ  
สมณะน้อย...  
อ่างบัวน้อยที่รอมีดอกชูช่อทุกวัน สีขาวนวล สวย แย่งกันอวดความงามทุกวัน  
พญานาคราช กับไม้แขวน ที่บรรจงสร้างสรรค์ความงาม ความชื่นใจ  
สมาชิกใหม่  
จากบนกุฏิ  
น้ำทิพย์จากฟากฟ้า  
พระแม่ธรณี ที่บูชาอีกองค์หนึ่ง ศรัทธาญาติโยมชอบที่จะมาสรงน้ำและขอพร  
ภาพถ่ายเต็ม ๆ ของเรือนหมายเลข ๑  
บัวกลางคืน.. ที่แอบส่งความงามทักทายพระตั้งแต่สี่ทุ่มจรดยามเพลของวันใหม่ ร่วมสิบสองชั่วโมง ความอดทนและความสง่างามที่ไม่ถอย... ข้อธรรมที่ควรนำมาใช้  
มองจากกุฏิด้านใน  
อีกมุมของความงดงามในปราณีตศิลป์  
อ่างบัวนอก..  
ก่อนการพัฒนาให้สวย  
อีกมุมหนึ่งด้านบนกุฏิ  
แรกเริ่มเดิมที่... นับจากศูนย์ และ พัฒนาให้เป็นปัจจุบัน ดั่งที่เห็น..  
Loading Photos......
Loading Photos......
kphum1
ประมาณ ๑๐ เดือนกว่า ย่างเข้าเดือนที่ ๑๑ จากศูนย์ ไม่มีอะไรเลย มาปัจจุบันนี้ ร่มรื่น สัปปายะ งดงาม และสงบ...

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...