Album: แก้ปีชง ไหว้พระเสริมดวง

ดวงถึงฆาต! เผยแล้ว ปีชง 2561 พร้อมแนะวิธีแก้ชง จะมีปีนักษัตรไหนกันบ้าง เช็ค เลยเตรียมทำบุญด่วน! ที่วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม - การไหว้พระ 5 วัด ช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิต 1. วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม กราบขอพระ หลวงพ่อโต ซำปอกง เศรษฐีนวโกฏิ และทำพิธีลอดใต้โบสถ์แก้ปีชง เสริมมงคลชีวิต และทำพิธีสะเดาะเคาะห์ต่อชะตา บังสกุลเป็น พิธีเก่าแก่ กว่า 100 ปี โทร 0851758159 0892562388 2. วัดทุ่งเศรษฐี ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม กราบขอพร พระสิวลี ศักสิทธิ์ ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม 087-1066226 3.กราบขอพร หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 4. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ในอดีตชื่อ วัดศรีจำปา ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอารามหลวง ชั้นวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม 5.กราบขอพร ปิดทองลูกนิมิต วัดหนองกระพง ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การไหว้พระ 5 วัด ช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิต "ดวงชง" จะมี 4 ปีนักษัตร ดังต่อไปนี้ ปีชง (100%) ได้แก่ ปีนักษัตร มะโรง หรือคนที่เกิดตรงกับปี พ.ศ. 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555 ปีชงร่วม ได้แก่ ปีนักษัตร จอ, ฉลู, มะแม หรือคนที่เกิดปี พ.ศ. 2462, 2465, 2468, 2474, 2477, 2480, 2486, 2489, 2492, 2498, 2501, 2504, 2510, 2513, 2516, 2522, 2525, 2528, 2534, 2537, 2540, 2546, 2549, 2552, 2558 ปีชง คือ ปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรง (ชง 100%) ได้แก่ ปีมะโรง ปีคัก คือ ปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้น ๆ ได้แก่ ปีจอ ปีเฮ้ง คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม ได้แก่ ปีฉลู ปีผั่ว คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ ได้แก่ ปีมะแม โดยปีชงตรง ๆ จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วน ปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่ว ซึ่งเรามักเรียกว่า ปีชงร่วม จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า สำหรับคนเกิด ปีจอ (สุนัข) ทำอะไรก็จะติดขัด, คนเกิด ปีมะแม (แพะ) มีปัญหาเรื่องสุขภาพ, คนเกิด ปีฉลู (วัว) อาจประสบเคราะห์กรรม

แก้ปีชง ไหว้พระเสริมดวง

อัปเดต 23 ธันวาคม 2017
164898  
Loading Photos......
Loading Photos......
taozaa
ดวงถึงฆาต! เผยแล้ว ปีชง 2561 พร้อมแนะวิธีแก้ชง จะมีปีนักษัตรไหนกันบ้าง เช็ค เลยเตรียมทำบุญด่วน! ที่วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม - การไหว้พระ 5 วัด ช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิต 1. วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม กราบขอพระ หลวงพ่อโต ซำปอกง เศรษฐีนวโกฏิ และทำพิธีลอดใต้โบสถ์แก้ปีชง เสริมมงคลชีวิต และทำพิธีสะเดาะเคาะห์ต่อชะตา บังสกุลเป็น พิธีเก่าแก่ กว่า 100 ปี โทร 0851758159 0892562388 2. วัดทุ่งเศรษฐี ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม กราบขอพร พระสิวลี ศักสิทธิ์ ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม 087-1066226 3.กราบขอพร หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 4. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ในอดีตชื่อ วัดศรีจำปา ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอารามหลวง ชั้นวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม 5.กราบขอพร ปิดทองลูกนิมิต วัดหนองกระพง ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม การไหว้พระ 5 วัด ช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิต "ดวงชง" จะมี 4 ปีนักษัตร ดังต่อไปนี้ ปีชง (100%) ได้แก่ ปีนักษัตร มะโรง หรือคนที่เกิดตรงกับปี พ.ศ. 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555 ปีชงร่วม ได้แก่ ปีนักษัตร จอ, ฉลู, มะแม หรือคนที่เกิดปี พ.ศ. 2462, 2465, 2468, 2474, 2477, 2480, 2486, 2489, 2492, 2498, 2501, 2504, 2510, 2513, 2516, 2522, 2525, 2528, 2534, 2537, 2540, 2546, 2549, 2552, 2558 ปีชง คือ ปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรง (ชง 100%) ได้แก่ ปีมะโรง ปีคัก คือ ปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้น ๆ ได้แก่ ปีจอ ปีเฮ้ง คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม ได้แก่ ปีฉลู ปีผั่ว คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ ได้แก่ ปีมะแม โดยปีชงตรง ๆ จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วน ปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่ว ซึ่งเรามักเรียกว่า ปีชงร่วม จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า สำหรับคนเกิด ปีจอ (สุนัข) ทำอะไรก็จะติดขัด, คนเกิด ปีมะแม (แพะ) มีปัญหาเรื่องสุขภาพ, คนเกิด ปีฉลู (วัว) อาจประสบเคราะห์กรรม

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...